lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) je najväčšou zdravotnou poisťovňou v SR. Za štrnásť rokov svojej existencie si dokázala získať dôveru poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. VšZP má 2,9 milióna poistencov, čo predstavuje takmer 55 % z celkového počtu poistencov v SR. VšZP má k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využíva v prospech svojich poistencov. VšZP zabezpečuje svojim poistencom kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť, vrátane finančne náročnej liečby a liečby v zahraničí. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vytvára priestor na uplatňovanie najmodernejších metód liečby. Prioritou VšZP je efektívne prerozdeľovanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia, tak, aby svojim poistencom dokázala zabezpečiť takú zdravotnú starostlivosť akú potrebujú a vtedy, keď ju potrebujú. VšZP má na to dostatok profesionálnych skúseností a kvalitné odborné zázemie. VšZP má širokú sieť pracovísk (80 pobočiek a expozitúr) a dostatok zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (takmer 11 tisíc) na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

VšZP ako jedna z prvých zdravotných poisťovní na Slovensku úspešne prešla procesom certifikácie pre výkon verejného zdravotného poistenia a v roku 2007 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000.

VšZP má medzinárodné kontakty. Zapája sa najmä do činnosti Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní — Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli, ktorej členom je od roku 1998.

Adresa a kontakt

Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
Telefón: 02/20 82 47 59 <br>Call centrum: 0850 003 003
Web: www.vszp.sk
E-mail: infolinka@vszp.sk

Narcisy zakvitnú v lete - Deň narcisov špeciál

Verejná finančná zbierka Deň narcisov prechádza veľkou skúškou. Pôvodne bola naplánovaná v tradičnom jarnom období. Tento rok však nebol tradičný. Budeme si ho pamätať ako obdobie pandémie koronavírusu - nepoznané, neuveriteľné, šokujúce. Obdobie, ktoré nás zomklo, naučilo byť zodpovednými, trpezlivými, pokornými či chápajúcimi.