lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Lekárske odbornosti

Zobrazujem 1. stranu, nájdených lekárskych odborností podľa kritéria: 73

Akupunkturista

Lekár zaoberajúci sa akupuktúrou. Akupunktúra je medicínska metóda pochádzajúca z Číny.

Alergológ a imunológ

lekár zaoberajúcim sa štúdiom, diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb, ktoré sú vyvolávané poruchami imunity (napr. alergia, imunodeficitné stavy a pod.)

Algeziológ

lekár, ktorý sa zaoberá liečením akútnej, chronickej a nádorovej bolesti

Anestéziológ

lekár zaoberajúci sa anestéziou (znecitlivením), starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácií, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii

Angiochirurg

cievny chirurg

Angiológ

lekár z oboru vnútorného lekárstva, tj. internista, zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení ciev

Audiológ

lekár zaoberajúci sa sluchom a jeho poruchami, lekársky odbor spojený s ORL, odbor lekárstva zaoberajúci sa sluchom a poruchami sluchu

Chirurg

lekár zaoberajúci sa operačnou liečbou ochorení rôznych orgánov vrátane poranení, niektorí z nich sa následne ďalej špecializujú iba na určitú oblasť, podľa ktorej je ich špecializácia pomenovaná (napr. kardiochirurg, plastický chirurg a pod.)

Cytológ

Odborník v oblasti cytológie

Dermatológ - kožný lekár

kožný lekár, zaoberá sa výskumom, diagnózou a liečbou kožných chorôb

Dermatovenerológ

odborný lekár zaoberajúci sa, diagnostikou a liečbou kožných a pohlavných chorôb

Diabetológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou, prevenciou a liečbou cukrovky (odborne: diabetes mellitus) a jej komplikáciami

Diagnostik

lekár, ktorý určuje choroby (diagnózy). Tento odbor sa môže zlučovať s ďalšími.

Endokrinológ

lekár zaoberajúci sa štúdiom žliaz s vnútornou sekréciou a ich produktov (hormónov), diagnostikuje a lieči ich poruchy

Epidemiológ

lekár, odborník, ktorý študuje v populácií výskyt a rozloženie určitých ochorení, či znakov a javov so vzťahom k zdraviu, medzi ne patria choroby infekčného alebo chronické, tj. dlhodobo sa liečiteľné choroby (napr. srdcové cievne)

Foniatrik

lekár zaoberajúci sa foniatriou. Foniatria (z gréckého slova phoniatria) je lekárskym odborom, ktorý se zaoberá vyšetrovaním funkcií: hlasu, reči a sluchu,

Ftizeológ

lekár zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou tuberkulózy

Fyzioterapeut - nelekársky odbor

Fyzioterapeut pomáha rehabilitovať ľudí, ktorí sa zotavujú po zraneniach, operáciách, alebo ktorí trpia ochoreniami svalstva alebo kĺbov...

Gastroenterológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou chorôb tráviaceho systému (žalúdka, čriev, slinivky brušnej, dvanástorníka ... )

Genetik

lekár zaoberajúci sa náukou o dedičnosti, tj. výskumom, diagnostikou, liečbou a prevenciou dedičných porúch a chorôb.

Genetik

Lekár zaoberajúci sa vedným odborom - Genetika.

Geriater

lekár, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, t.j. osôb vo veku nad 65 rokov.

Gerontológ

je lekár, ktorý sa zaoberá procesom starnutia a ochorení týkajúcich sa starnutia.

Gynekológ - Reprodukčná medicína

Reprodukčná medicína je lekársky odbor, ktorý sa zaoberá fyziológiou a odchýlkami reprodukčného systému človeka, so zameraním na liečbu porúch a ochorení reprodukčného systému ženy...

Gynekológ a pôrodník

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou, liečbou a prevenciou chorôb ženských pohlavných orgánov, jeho náplňou je tiež starostlivosť o ženu v období tehotenstva, v priebehu pôrodu i po ňom

Hematológ

lekár, ktorý študuje krv; fyziologické funkcie krvi a ochorenia krvi

Hepatológ

lekár zaoberajúci sa štúdiom, diagnózou a liečením pečeňových ochorení

Histológ

lekár, ktorý sa zaoberá štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív. Histológia najčastejšie používa svetelný mikroskop a rôzne farbiace techniky.

Hlavný odborník MZ SR

Hlavný odborník MZ SR

Homeopat

lekár, ktorý si svoje lekárske vzdelanie doplnil štúdiom homeopatie.

x

Super Dr. Max: Viac než len miesto na vyzdvihnutie lieku

Veľká rozloha, rozšírené portfólio sortimentu, inovatívne technológie a najmä ponúkané služby. Super Dr. Max je príkladom toho, kam sa starostlivosť o zdravie ľudí v prostredí modernej lekárne bude uberať v budúcnosti.