lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Dermatológia pre praxOdborný recenzovaný časopis Dermatológia pre prax sa zameriava predovšetkým na ambulantných dermatológov, svojich čitateľov však nachádza aj u klinických dermatológov, ďalej medzi všeobecnými lekármi pre deti a dospelých a inými medicínskymi odborníkmi.

Popis časopisu

Lekarne.sk Čitateľom poskytuje praktické informácie a up-grade poznatkov o diagnostických a terapeutických postupoch v dermatológii. Slúži na výmenu skúseností z praxe s liečbou určitých diagnóz a s využitím najnovších diagnostických a liečebných postupov, farmakologických i nefarmakologických. Pavidelne prináša pôvodné kazuistiky. Spektrum článkov dopĺňajú aj medziodborové prehľady a správy z odborných dermatologických podujatí. Nechýbajú ani pozvánky na aktuálne dermatologické akcie a upozornenia na práve vychádzajúce odborné knihy.

Ročník 3, 2009, vychádza 4x ročne

Redakčná rada:
MUDr. Dušan Buchwald, PhD., doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc., MUDr. Helena Korandová, CSc., MUDr. Alena Machovcová, MBA, MUDr. Klára Martinásková, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Jan Šternberský, CSc., MUDr. Yvetta Vantuchová, doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s.r.o.
Adresa redakcie: SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Šéfredaktor vydavateľstva:
Mgr. Roman Jazudek
02/5465 1386, jazudek@solen.sk

Redaktorka:
Magdaléna Žiaková
02/5413 1380, ziakova@solen.sk

Obchodné oddelenie:
Daša Búzeková
02/5465 0647, buzekova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba:
Martin Michalík
michalik@solen.sk

Predplatné v SR
Zuzana Zárecká, 02/5465 0649

Časopis si môžete objednať e-mailom: zarecka@solen.sk


Štítky :

ÚDZS: Zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť do konca septembra

Bratislava 8. septembra (TASR) - Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v tejto súvislosti varuje pred podvodmi s prepoisťovaním.