lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2010 Podmienky na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 splnilo 125 723 poistencov. Splnili tým podmienky ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2010Podmienky na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 splnilo 125 723 poistencov. Splnili tým podmienky zákona č. 580/2004 Z. z. na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2010. O zmenu zdravotnej poisťovne požiadalo celkove 136 839 poistencov. Tento údaj má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe informácií, ktoré mu v zákonom stanovenej lehote do 10. októbra poskytli zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku. Z uvedeného počtu úrad 11 116 prihlášok neakceptoval pre rôzne nedostatky.Najviac poistencov podalo prihlášku do ZP Apollo 56 173, akceptovaných bolo 54 706. Najviac poistencov (po akceptácii) odišlo z Dôvery 40 966 a zo VšZP 27 363. V súčte odchádzajúcich a prichádzajúcich pre rok 2010 najviac získalo Apollo: 40 721 poistencov. Ostaným ZP z tohtoročných počtov ubudne.Akceptované prihlášky podľa krajov:•Prešovský - 36 895

•Košický - 36 880

•Banskobystrický - 15 451

•Nitriansky - 11 046

•Bratislavský - 7 897

•Trenčiansky - 5 938

•Žilinský - 5 882

•Trnavský - 5 092

•neidentifikovaný - 642


Termíny a povinnosti stanovené zákonom č. 580/2004 Z. z.:

Poistencom zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec vybral, sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.Zdravotná poisťovňa je povinná:•do 15. decembra potvrdiť poistencovi (zákonnému zástupcovi) prihlášku, ak ju neodmietla z dôvodu podania do inej zdravotnej poisťovne

•do 5 dní od potvrdenia oznámiť úradu potvrdenie prihlášky

•do 5 dní od potvrdenia doručiť poistencovi preukaz poistenca

Poistenec je povinný po potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou, ktorej sa stáva poistencom od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 8. januára vrátiť preukaz poistenca predchádzajúcej zdravotnej poisťovni.Upozornenie: ak poistenec nestihol podať prihlášku do inej zdravotnej poisťovne do 30. septembra, ostáva poistencom terajšej ZP.
-------------------------------------------------------Z histórie zmeny zdravotnej poisťovne:

•v roku 2006 úrad zaznamenal 778 704 žiadostí o prepoistenie, akceptoval 704 066 prihlášok (74 631 neakceptoval);
•v roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu ZP 263 735 poistencov. Z nich bolo 31 544 neakceptovaných kvôli rôznym chybám. Úrad akceptoval 232 191 prihlášok;
•v roku 2008 – s platnosťou zmeny k 1.1.2009 úrad zaznamenal 186 618 žiadostí o prepoistenie, pričom akceptoval 178 916 prihlášok (7 702 neakceptovaných).

ZDROJ: www.udzs.sk

Štítky :

Zľava 10% na vozidlá Škoda pre lekárov a zdravotníckych profesionálov

Práca lekárov, sestier, lekárnikov a ďalších zdravotníckych profesionálov nie je len povolanie, je to poslanie. Spoločnosť IMPA si váži prácu celého zdravotníckeho personálu. Ich oddanosť a neustálu snahu prinášať výnimočnú zdravotnú starostlivosť si ctí, a preto im prináša špeciálnu ponuku.