lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Vláda SR schválila zmeny zákonov Vláda SR dnes schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Vláda SR schválila zmeny zákonov
o zdravotných poisťovniach a zdravotnom poisteníVláda SR dnes schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ktorý novelizuje aj ďalšie právne predpisy. Tieto zákony vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a budú účinné od začiatku roka 2011.Cieľom novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach je:


-zlepšiť situáciu pacientov pri každodennom styku so slovenským zdravotníctvom a ochrániť ich pred príliš vysokými doplatkami

-zvýšiť čistotu a transparentnosť aktivít v slovenskom zdravotníctve.Opatrenia v prospech pacientovNikto nespochybňuje kvalitu práce slovenských lekárov a sestier, ani ich nasadenie v často náročných podmienkach. Na druhej strane, slovenské zdravotníctvo môže byť najmä pre starších, chronicky chorých či sociálne odkázaných pacientov dosť nehostinným miestom. Často sú zaťažovaní zbytočnými administratívnymi úkonmi. Čakajú dlhé hodiny na vyšetrenia a mesiace aj roky na neurgentné zákroky. Niektorí platia veľkú a stále rastúcu časť svojho príjmu na lieky.Navrhovanými zmenami ochránime pacientov pred vysokými platbami za lieky – po prekročení limitu ich preplatí zdravotná poisťovňa. Zrušíme povinnosť získať pred návštevou lekára - špecialistu odporúčací lístok.Ochranný limit na doplatky za liekyDoplatky na lieky narástli medzi rokmi 2002 až 2009 o 170 % a podiel hotovostných platieb pacientov na zdravotníctvo sa zvýšil nad priemer bohatých krajín. Hoci pokladáme rozumnú mieru spoluúčasti za účinný nástroj regulácie poskytovania starostlivosti, na ochranu zraniteľných pacientov zavádzame limit na doplatky. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia štvrťročne na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur a dôchodcovia maximálne 45 eur. Doplatky nad tento limit im preplatí zdravotná poisťovňa.Zrušenie povinnosti odporúčacích lístkovPacienti nebudú musieť pred návštevou špecialistu navštíviť svojho všeobecného lekára, ak to nepokladajú za prínosné. Všeobecný lekár bude mať naďalej možnosť informovať svojho kolegu – špecialistu o požadovaných výkonoch a  zdravotnom stave pacienta.Opatrenia v prospech čistoty prostrediaTransparentnosť, čistota, nezávislá a profesionálna regulácia je v zdravotníctve, koncentrovanom a rentiérskom sektore, v značnej miere financovanom z verejných peňazí, oveľa dôležitejšia ako v iných oblastiach. Okrem úplného zverejnenia všetkých zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi preto vraciame nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý dohliada na poskytovateľov a poisťovne, obmedzíme nehospodárne šafárenie v nemocniciach zmenou ich právnej formy, začneme  prípravu zmien potrebných na spravodlivé platby nemocniciam a zrušíme symbol zdravotníckeho lobizmu – zákonom stanovené zbytočné testovanie na prítomnosť helicobactera.Transparentnosť zmluvných vzťahovNa internete zverejníme všetky zmluvy všetkých zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Verejnosť bude mať prístup k informáciám, či niektorých poskytovateľov v ich meste alebo regióne niektorá poisťovňa nespravodlivo zvýhodňovala. Občanom to uľahčí výber dobrej poisťovne a dobrého zdravotníckeho poskytovateľa, a výrazne obmedzí priestor na zákulisné dohody a korupciu.Sprísnime tiež reguláciu finančného zdravia poisťovní, aby sa neopakovali príklady ich zlého hospodárenia z minulosti aj súčasnosti.Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVraciame úradu, ktorý dohliada na stabilitu poisťovní a kvalitu poskytovateľov, jeho nezávislosť. Vláda nebude môcť bezdôvodne odvolať jeho predsedu. Vďaka oddeleniu od politickej moci bude môcť úrad plniť svoju úlohu nezávislého a profesionálneho arbitra v zdravotníctve.Transformácia nemocníc na obchodné spoločnostiŠtátne nemocnice majú formu príspevkových organizácií, charakterizovanú netransparentnosťou, zlým riadením a neprehľadným účtovníctvom. Napriek viacerým kolám oddlžovania prakticky kontinuálne vytvárali dlh. Aj napriek 130-miliónovej finančnej injekcii, ktorú dostali v závere roka 2009, vytvorili tieto nemocnice v minulom roku nový dlh vo výške najmenej 50 miliónov eur.Transformáciou na akciové spoločnosti zavedieme do nemocníc zodpovednosť manažmentov za hospodárske výsledky, prehľadné účtovníctvo a povinnosť auditu.Zmeny potrebné na zavedenie platieb za diagnózuPre platby poisťovní nemocniciam neexistujú v súčasnosti takmer žiadne pravidlá. Niektoré nemocnice dostávajú za rovnaký štandardný výkon pri rovnakej diagnóze omnoho viac peňazí než menší poskytovatelia. Naopak vysoko náročné diagnózy sú často finančne podhodnotené. Aj v tejto oblasti začneme s upratovaním. Naším cieľom je vytvorenie spravodlivého systému platieb za diagnózu (tzv. DRG), pre ktorý vytvára predkladaná novela inštitucionálne podmienky.Zrušenie plošného testovania na výskyt helicobactera pyloriPlošné dychové testy na helicobacter pylori, ktorý sa vyskytuje u veľkej časti populácie, nemá u ľudí bez zdravotných problémov medicínske opodstatnenie. Aj preto túto možnosť mladí ľudia, ktorí na ňu majú nárok, relatívne málo využívajú. Toto plošné testovanie zrušíme a ušetrené peniaze použijeme na ochranu ľudí pred doplatkami za lieky.Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení vytvára predpoklady pre synchronizáciu financovania zdravotníctva so sociálnym poistením a všeobecnými daňami. Tieto zmeny majú niekoľko cieľov.V prvom rade je to zvýšenie spravodlivosti a solidarity v zdravotnom poistení. Verejné zdravotné poistenie je v súčasnosti takmer úplne solidárne na strane výdavkov, je však plné výnimiek na strane príjmov. Zamestnanci v riadnom pracovnom pomere financujú zdravotnú starostlivosť nielen pre chudobných a ekonomicky neaktívnych, čo je účelom solidárneho financovania, ale aj pre viaceré skupiny, ktoré si dokázali v minulosti vylobovať pre svoje príjmy výnimky a oslobodenia. Tieto výnimky novela odstraňuje. Odvody sa tiež budú platiť z dividend, podielov na zisku, prenájmov nehnuteľností a niektorých iných kapitálových príjmov.Ďalším cieľom zmien je zlepšenie možností financovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sú najmä vo verejnej poisťovni ohrozené vplyvom hospodárskej krízy a nezodpovednej zmluvnej politiky jej odchádzajúceho vedenia. Novela zvýši príjmy zdravotných poisťovní v budúcom roku o viac než 50 miliónov eur. Tieto peniaze budú k dispozícii na ich stabilizáciu a financovanie zdravotnej starostlivosti.Dôležitým cieľom novely je aj vytvorenie predpokladov pre postupný prechod ku spoločnému výberu daní, ciel a odvodov, ktorý v budúcnosti umožní zjednodušenie a zníženie administratívnej náročnosti ich platenia podnikateľmi a občanmi.

Štítky :

Odborná konferencia: Udržateľné riešenia pre nemocnice

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei), v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy, Vás pozýva na odbornú konferenciu: Udržateľné riešenia pre nemocnice, ktorá sa uskutoční dňa 28. novembra 2023 v hoteli AC Marriott v Bratislave