lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Validácia sterilizačných zariadení – opatrenie proti šíreniu vírusu V súčasnosti je každý deň skutočným zápasom o efektívnu ochranu obyvateľov pred šírením koronavírusu COVID-19. ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 23.03.2020 Zobrazené: 502856x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

V súčasnosti je každý deň skutočným zápasom o efektívnu ochranu  obyvateľov pred šírením koronavírusu  COVID-19. Mimoriadne dôležité pre prežitie sú opatrenia eliminujúce šírenie vírusu  prijaté hlavne  v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov a vlastne všade tam, kde je sterilizácia zdravotníckych nástrojov a pomôcok  používaných pri zásahoch do tela pacientov. Nevyhnutná je preto aktuálna validácia sterilizačných zariadení.Čo pod slovným spojením „validácia sterilizačných zariadení“ rozumieme?


Práve prostredníctvom validácie sa kontroluje celý proces sterilizácie. Ide o predstrilizačnú  fázu kde musí byť dosiahnutý požadovaný podtlak a pri samotnej  fáze sterilizácie požadovaná teplota, tlak a čas trvania procesu sterilizácie. Súčasťou validácie  je písomná správa  v ktorej je  uvedené,  či je kontrola  účinnosti sterilizácie vykonávaná pravidelne, vyhodnotené sú chemické testy, spôsob balenia  nástrojov a či na sterilizáciu  pre dané nástroje  je volený vhodný program.Prečo je validácia dôležitá, resp. nevyhnutná ?


Prostredníctvom vystaveného protokolu  kontrolným orgánom deklarujete spoľahlivosť vášho zariadenia a jeho požadovanú  účinnosť.


Kto je povinný vykonávať validáciu sterilizačného zariadenia ?


Prevádzkovateľ sterilizačného zariadenie má povinnosť vykonávať validácie sterilizátora na základe vyhlášky 553/2007 Z.z. ktorá sa ďalej odvoláva na normu STN 17765-1.Ako často je potrebné vykonávať validáciu ?


Validácia sa vykonáva 1x ročne pokiaľ si to inak interne nenastavíte, no aj  neodôvodnite.


Kto vykonáva predpísanú validáciu ?


Spoločnosť SLOVbiz s.r.o., je akreditované laboratórium na skúšku sterilizačných zariadení  a to na parné aj  horúco vzduchové zariadenia.  Protokol vystavený našou spoločnosťou  je  uznávaný nielen Slovenskou republikou, ale aj v zahraničí, slúži na právne úkony a je nespochybniteľný.V prípade vašich otázok či potreby konzultácie neváhajte  kontaktovať  našu spoločnosť SLOVbiz s.r.o.  

http://www.slovbiz.sk/( www.slovbiz.sk )


 

Štítky :