lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Spoločnosť ZLATÝ VEK - poskytovateľ zdravotníckych služieb v dome ošetrovateľskej starostlivosti v Nitre Dom ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len DOS) je ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré je určené na poskytovanie ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len DOS) je ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré je určené na poskytovanie nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie pacientom po prepustení z nemocnice, keď si už ich zdravotný stav nevyžaduje nepretržitý lekársky dohľad.


Prijímame pacientom na základe odporúčania obvodných lekárov pri zhoršení zdravotného stavu z domáceho prostredia, čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb, prípadne aj klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len ZSS). Mimochodom, Spoločnosť Zlatý vek má tiež svoje dve ZSS. Vieme takisto pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho (dovolenka, služobné cesty, riešenie vlastných zdravotných alebo osobných problémov a pod.). Naše zariadenie by sa dalo pre lepšie pochopenie prirovnať ku kamennej ADOS-ke. Náš odborný personál dokáže zabezpečiť všetky ošetrovateľské výkony. Najčastejšie ošetrujeme dekubity a chronické rany. Neustále rozširujeme škálu rehabilitačných techník, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu pacientov čo najvhodnejšiu formu rehabilitácie, vertikalizácie a mobilizácie. Naši pacienti k nám prichádzajú z domáceho prostredia k podpore rehydratácie a s cieľom skvalitnenia sebaobslužných úkonov. Prijímame aj pacientov s bdelou kómou, tracheálnymi kanylami a permanentnými katétrami.


DOS poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta:

• pravidelné lekárske vizity, konzultácie so špecialistami podľa potreby

• ošetrovanie rán, dekubitov a prevenciu vzniku dekubitov

• starostlivosť o tracheostomickú kanylu, odsávanie

• podanie kyslíka podľa potreby

• elektrokardiografia (EKG) s vyhotovením záznamu

• prevencia komplikácií z imobility, nácvik chôdze, sebestačnosti, aktivizácia a socializácia

• ošetrovateľskú rehabilitáciu, resp. fyzioterapia

• podávanie liekov, injekcií, infúznej liečby a sledovanie účinkov liečby

• kŕmenie cez sondu

• odbery krvi a iného biologického materiálu

• tlmenie bolesti

• iné výkony


Veľkou výhodou je možnosť dlhodobej rehabilitácie (2 – 3 mesiace), nevyhnutnej po komplikovaných, operačne riešených zlomeninách a iných operačne riešených diagnózach.


Pacienti môžu využívať rehabilitácie aj cez víkend (sobota, nedeľa).
Poskytujeme liečebný špecializovaný telocvik, elektroliečbu, magnetoterapiu, laseroterapiu, TENS-prúdy, ultrazvuk, LAVATERM, MOTOPED, ako aj cvičenie s pomôckami a náradím.


Súčasťou našich služieb je aj umiestnenie klientov počas dovoleniek príbuzných. Dĺžka pobytu nie je obmedzená, je prispôsobiteľná klientom a ich rodinných príslušníkom.

V našom zariadení poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v rámci diagnóz:


• NCPM

• Fraktúry (pooperačné aj konzervatívne riešené)

• Svalová dystrofia

• Spazmatické stavy

• Kontraktúry

• Skleróza multiplex

• Kóma vigilla

• Stav po IM

• Starostlivosť o onkologických pacientov

• Dehydratácia

• Starecká imobilita
Nájdete nás: Špitálska 6, 949 01, Nitra, (areál Fakultnej nemocnice)

Infolinka: 0917 197 925 / e-mail: info@ddzlatyvek.sk / www.ddzlatyvek.sk


Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je spolufinancované aj z prostriedkov NSK.

Štítky :