lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


SAFS podporuje vysokoškolských študentov zdravotníckych odborov Tri roky po tom, čo svetlo sveta uzrela dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia Mozaika slovenskej medicíny, sa ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Tri roky po tom, čo svetlo sveta uzrela dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia Mozaika slovenskej medicíny, sa iniciátor a samotný vydavateľ tejto knihy - SAFS, rozhodol pre ďalší netradičný krok. Členské spoločnosti SAFS posledných 200 kusov výtlačkov tejto publikácie darovali slovenským univerzitným fakultám a vysokým školám zdravotníckeho zamerania. Tie publikáciu posunú ďalej k študentom, a to buď formou jej zaradenia do svojich knižníc alebo ako odmenu študentom.
„Sme veľmi radi, že sme touto cestou mohli prispieť poslucháčom vysokých škôl a budúcim odborníkom medicíny, farmácie a  príbuzných odborov k ich ďalšiemu vzdelávaniu. Ich budúce povolanie
si nepochybne vyžaduje nemalú dávku oduševnenia a zanietenia pre túto oblasť. Preto veríme, že sme sa o ňu prostredníctvom spomínaného daru aspoň troškou zaslúžili,“ uviedla výkonná riaditeľka SAFS
MVDr. Soňa Strachotová, MBA.


Mozaika slovenskej medicíny je kniha rozhovorov s osobnosťami slovenského lekárstva. Autori publikácie sa pokúsili „vyzliecť z bieleho plášťa“ šestnásť osobností slovenskej medicíny a predstaviť ich nielen ako odborníkov, ale aj ako ľudí, ktorí žijú medzi nami a s nami. Rovnako bolo cieľom tejto knihy podporiť význam a spoločenský status vedy, výskumu, vzdelania a samozrejme samotnej medicíny. Pozornosť je venovaná osobnostiam pôsobiacim nielen doma, ale i v zahraničí, aj preto je publikácia dvojjazyčná.


Zoznam fakúlt, ktorým boli darované publikácie v počte do 20 ks:

Lekárska fakulta UK v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva, Prešovská Univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Štítky :

Zdravie: Sklerózou multiplex trpia častejšie ženy

Bratislava 3. marca (TASR) - Skleróza multiplex častejšie postihuje ženy ako mužov. Predpokladá sa, že ...