lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Rádiológia je najinovatívnejšia oblasť medicíny Na Slovensku pribudne každý rok až 40 000 onkologických pacientov. Skorá diagnostika nádorových ochorení je ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 24.06.2024 Zobrazené: 779738x categoryZaujímavosti
Lekarne.skNa Slovensku pribudne každý rok až 40 000 onkologických pacientov. Skorá diagnostika nádorových ochorení je kľúčová pre úspešnú liečbu a dlhodobé prežívanie pacientov. Pacienti by mali pravidelne absolvovať preventívne prehliadky a sledovať svoj zdravotný stav.

Odborné lekárske spoločnosti s podporou MZ SR vytvárajú okrem štandardných diagnostických a terapeutických postupov aj skríningové programy, prostredníctvom ktorých sa onkologické ochorenie u rizikových skupín aktívne vyhľadáva. Pacientov s onkologickými diagnózami o aktualitách informujú aj pacientske organizácie Nie rakovine, Liga proti rakovine, Onkoinfo.sk, OZ Amazonky a iné, ktoré okrem šírenia osvety pomáhajú riešiť problematiku kvality a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pre pacientov.

Aký vplyv má kvalita diagnostických prístrojov na presnosť a spoľahlivosť diagnóz? Čo je hlavným parametrom pri jej stanovení?


Rádiológia patrí k základným pilierom modernej medicíny. V ostatných desaťročiach prešla enormne rýchlym vývojom. Súvisí to aj s intenzívnym rozvojom informačných technológií a vývojom umelej inteligencie, na ktorý zareagovali výrobcovia medicínskej techniky. Vďaka tomu majú moderné prístroje vyššiu rozlišovaciu schopnosť a umožňujú presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku pri menšej radiačnej záťaži a vyššom pohodlí pacienta počas vyšetrenia. Za vyhodnocovanie nálezov však zodpovedajú rádiológovia. V prípade, že prístroje, ktoré pracovisko využíva na vyšetrovanie pacientov sú staršie a už nezodpovedajú diagnostickým požiadavkám modernej medicíny, mal by rádiológ, v záujme pacientov, upozorniť prevádzkovateľa na túto skutočnosť a žiadať výmenu, príp. upgrade prístrojovej techniky.

Akým spôsobom ovplyvňuje cena výber a obstarávanie diagnostickej techniky?

Cena a technické parametre diagnostických prístrojov sú posudzované v rovnováhe, keďže presnosť diagnostiky je priamo závislá od kvality obrazového výstupu. Vyžaduje si to však veľmi precízne a transparentné nastavenie špecifikácií prístrojovej techniky pri obstarávaní tak, aby nebol žiaden dodávateľ alebo výrobca neoprávnene zvýhodnený alebo, naopak, aby neboli zo súťaže vyradené síce drahšie prístroje, ale pre daný účel práve tie najlepšie.

Aký dôraz sa kladie na dostupnosť servisu a kvalitu zaškolenia personálu používajúceho medicínske prístroje?


Technický a aplikačný servis prístrojov je už dnes neoddeliteľnou požiadavkou pri nákupe medicínskej techniky. Pred uvedením každého prístroja do prevádzky je personál zaškolený na používanie. Pravidelné servisné prehliadky a dostupnosť okamžitého servisu sú nevyhnutné pre plynulú prevádzku zdravotníckych pracovísk. Vzhľadom k pokročilým softvérovým vybaveniam prístrojov sa už pri nákupe kladie dôraz aj na zabezpečenie dostupnosti aplikačného školiteľa, ktorý prístroje počas prevádzky nastavuje, aby mohli byť inovatívne softvérové verzie aplikovateľné v čase.

Ako by mohlo používanie nových technológií a inovačných riešení prispieť k efektívnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti?

Nové technológie nám umožňujú spresniť diagnostiku, a tým zachytiť ochorenia aj vo veľmi včasných štádiách, kedy je liečba oveľa účinnejšia. Pokročilé techniky zobrazovania v magnetickej rezonancii umožňujú presnejšie posúdenie tkanivovej charakteristiky lézií a vykonanie tzv. virtuálnej biopsie. Má to obrovský význam najmä u lézií na mozgu, kde invazívne odobratie vzorky tkaniva je spojené s vysokými rizikami. Skrátenie vyšetrovacieho času nám zase umožní skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenia. .


Ako by zvýšené úhrady poisťovňami mohli ovplyvniť dostupnosť a kvalitu diagnostických služieb pre pacientov? A existujú nejaké iniciatívy alebo návrhy na zmenu súčasného systému úhrad za diagnostické vyšetrenia? 


Úhrada zdravotnej starostlivosti je celosvetovo zložitá téma a neexistuje žiadna krajina, ktorá by mala dokonalý a univerzálne aplikovateľný systém. Vždy je to o stanovení priorít a ochote, prípadne aj schopnosti ich presadiť a úhradový mechanizmus by tomu mal zodpovedať. Ak vieme, že na Slovensku máme príliš veľa úmrtí, ktorým by sa dalo predchádzať, logicky by jednou z hlavných priorít malo byť zabezpečenie včasnej diagnostiky týchto ochorení. Riešenie znie jednoducho, avšak častokrát tie najjednoduchšie veci sa presadzujú a zavádzajú do praxe najťažšie.

Autor:


MUDr. Anna Šebová


klinický líder pre úsek Rádiodiagnostiky, Nemocnica BORY, a. s.


Tento článok podporila spoločnosť INmed


https://www.inmed.sk/kontakt/

https://www.inmed.sk/


https://www.inmed.sk/ultrazvuky/

Štítky :