lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Prečo sa dať očkovať proti chrípke (názory odborníkov) 1,Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prednosta II. detskej kliniky SZU, DFNsP Banská Bystrica člen imunizačnej komisie MZ ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

prednosta II. detskej kliniky SZU, DFNsP Banská Bystrica

člen imunizačnej komisie MZ SR

Čoraz viac sa nielen v masmédiách, ale – bohužiaľ – aj medzi odbornou verejnosťou spochybňuje efektivita a bezpečnosť očkovania proti chrípke. V súčasnosti pribudol aj názor, že je už na očkovanie neskoro, pretože epidémia klasickej chrípky už prebieha ( ba aj prebehla) ,a takisto pandemická chrípka má už u nás epidemický priebeh.


Obidve tieto tvrdenia sú nepodložené, pretože:

1./ Je pravdou, že od približne polovice novembra až do začiatku decembra bol zaznamenaný epidemický nárast počtu chrípke podobných ochorení. Pokiaľ však mám informácie ( a mám ich od epidemiológov ) v tejto epidémii nebol izolovaný žiadny kmeň chrípkového vírusu – teda pôvodca nebol „ odhalený“ . Najskôr išlo o niektorý chrípke podobných vírusových agens ( RS vírus, adenovírus, parachrípka, rhinovírusy ?). „Pravá klasická chrípka“ takmer s istotou nastupuje vo forme epidémie v čase od vianočných sviatkov do konca marca, s najvyššou pravdepodobnosťou prelom január – február. Očakávajú sa dva typy chrípky: A ( H1N1 a H2N3 obidva Brisbane) a typ B opäť Brisbane. Tieto sú vo vakcínach proti klasickej chrípke a – opakujem – dosiaľ neboli z epidémie izolované.

To znamená, že očkovanie proti chrípke – ktorú ešte len očakávame – je vysoko aktuálne minimálne do konca kalendárneho roka – aj dlhšie.
2./ Pandemická A (H1N1) „prasacia“ – chrípka je už u nás „zakotvená“, a niet dôvodov ju diagnostikovať na základe cestovateľskej anamnézy – šírime si ju sami.

Na rozdiel od tej klasickej je jej výskyt podstatne nižší a šíri sa skôr „plazivo“, ochrana je „individuálna“ - a teda trvalo aktuálna pre každého jednotlivca.Obidve vakcíny sú “ splitové“- čo sú „ štiepance“ vírusu. Nejde o celý vírus, teda reakcie nemôžu byť závažné - na desiatky miliónov dávok sa žiadne vážne reakcie nevyskytli.
Primár MUDr. Vladimír Rolný, Klinika infektológie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
V prípade výskytu pandemickej chrípky sa charakter sezónnosti stiera. Aj súčasný nový kmeň chrípky sa šíril v značnej miere mimo sezóny na severoamerickom kontinente ( leto 2009).Predpokladám, že ochrana pomocou vakcín bude aktuálna ešte aj v jarných mesiacoch roku 2010. Väčšina ľudí má 10 - 14 dní po očkovaní dostatočnú hladinu protilátok proti konkrétnemu kmeňu. Je preto rozumné využiť očkovanie proti pandenmickému subtypu A (H1N1) s dôrazom na určené rizikové skupiny obyvateľov.


Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.,

hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu

Význam očkovania proti sezónnej aj pandemickej chrípke je vysoko aktuálny a nespochybniteľný.

Každoročne v tomto ročnom období patrí očkovanie k najvýznamnejším opatreniam v prevencii sezónnej chrípky. S aplikáciou chrípko
vej vakcíny sa začína koncom septembra a začiatkom októbra, pokračuje sa do konca kalendárneho roka a následne v januári. Očkovať proti chrípke možno aj v epidémii - samozrejme pri dodržaní určitých postupov – anamnestické zisťovanie ochorenia v najbližšom okolí očkovaného, aby nebol zaočkovaný v inkubačnej dobe jeho možného chrípkového ochorenia.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vo výskyte pandemickej chrípky je v súčasnosti vysoko aktuálne aj očkovanie proti tomuto ochoreniu, ktorého pôvodcom je nový humánny vírus A ( H1N1). Jeho význam spočíva v prevencii ochorenia na pandemickú chrípku.

Význam očkovania proti sezónnej chrípke má v súčasnosti aj ďalší význam – v prípade infikovania sa oboma kmeňmi (sezónnym aj pandemickým), zabráni možnej výmene genetického materiálu medzi týmito kmeňmi, a tým aj vzniku nového chrípkového kmeňa so zmenenými vlastnosťami, s ktorými sa ľudia zatiaľ nestretli.

V súčasnosti má veľký význam dať sa zaočkovať obidvoma vakcínami, aby sa predišlo závažným prípadom, možným hospitalizáciám , a samozrejme aj úmrtiam na chrípku.
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.

Virologický ústav SAV
Nákaza chrípkou (akoukoľvek) je aktuálna pravdepodobne do konca apríla 2010, prípadne aj neskôr. Ochranné protilátky sa vytvoria do dvoch týždňov po vakcinácii. Z tohto vyplýva, že v tomto období a dokonca aj neskôr bude očkovania veľmi užitočné. Niet lepšej ochrany proti chrípke ako vakcinácia.
Zdroj: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Štítky :

Super Dr. Max: Viac než len miesto na vyzdvihnutie lieku

Veľká rozloha, rozšírené portfólio sortimentu, inovatívne technológie a najmä ponúkané služby. Super Dr. Max je príkladom toho, kam sa starostlivosť o zdravie ľudí v prostredí modernej lekárne bude uberať v budúcnosti.