lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Okrúhly stôl o nepriaznivom stave zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry a o možnostiach jeho riešenia PRIEVIDZA 14.10.2010 – „Okrúhly stôl“ na tému Nepriaznivý stav zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

PRIEVIDZA 14.10.2010 – „Okrúhly stôl“ na tému Nepriaznivý stav zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry a možnosti jeho riešenia zorganizovalo dnes v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi Združenie miest a obcí (ZMO) hornej Nitry.
S hlavnými príhovormi na uvedenú hlavnú tému v rámci „okrúhleho stola“ vystúpili podpredseda ZMO hornej Nitry a primátor Prievidze Ján Bodnár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Tomislav Jurik, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Ladislav Gerlich a riaditeľ Medicínsko – diagnostického centra Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi Robert Vetrák.


Združenie miest a obcí hornej Nitry sa pre organizáciu tejto akcie rozhodlo z dôvodu pretrvávajúceho alarmujúceho stavu zdravotníctva v regióne, ktorý patrí k priemyselne najrozvinutejším na Slovensku. Výsledkom tohto stavu je napríklad aj podceňovanie preventívnych prehliadok, ktorých počet v Trenčianskom kraji je výrazne nižší ako v iných regiónoch SR. Situácia by sa pritom v tomto smere mohla výrazne zlepšiť plným využívaním špičkového diagnostického zariadenia Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi. Napriek prísľubom zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) i Ministerstva zdravotníctva SR ešte pred začatím výstavby Unikliniky, však doposiaľ za dva roky existencie zariadenia nedošlo k zazmluvneniu v takých finančných objemoch, ktoré by pokrývali reálnu potrebu regiónu.


Doterajší prístup Všeobecnej zdravotnej poisťovne smerom k zdravotníckym zariadeniam v regióne, a to predovšetkým k medicínsko – diagnostickému centru Uniklinika a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, považuje ZMO hornej Nitry za neodôvodnený, nelogický a diskriminačný. Napríklad z celkovej potreby vyšetrení na MR pracovisku Unikliniky zahŕňa zmluvný objem so VšZP asi len polovicu vyšetrení. „Je potom paradoxom, keď sú občania z regiónu, kde je špičkové diagnostické zariadenie, nútení na základe nevyváženého systému financovania cestovať za vyšetrením do iných krajov,“ hovorí Ján Bodnár, podpredseda ZMO hornej Nitry a primátor Prievidze.


Tento stav podľa podpredsedu ZMO hornej Nitry nie je dobrý pre nikoho, ani pre Unikliniku, ani pre VšZP, a vôbec nie pre občanov regiónu, ktorí sú ním oproti občanom z iných regiónov diskriminovaní. „Je potrebné si uvedomiť, že podobné pracoviská magnetickej rezonancie majú v iných krajoch s omnoho nižšou koncentráciou priemyslu aj o 100% vyššie zmluvné objemy!“ upozorňuje J. Bodnár.
Ešte koncom júla tohto roku sa preto Združenie miest a obcí hornej Nitry obrátilo listom na ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika s informáciou o nepriaznivom stave zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry, o diskriminácii poistencov štátnej zdravotnej poisťovne a so žiadosťou o pomoc pri spoločnom hľadaní možností riešenia tejto situácie.


Minister zdravotníctva na list ZMO zaslal stanovisko, v ktorom uvádza, že podľa vyjadrenia VšZP má Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi také zmluvné objemy, ktoré zodpovedajú reálne vykázanej zdravotnej starostlivosti a potrebám poistencov v regióne hornej Nitry.


Vzhľadom na to, že pán minister bol zo strany VšZP neobjektívne informovaný, ZMO hornej Nitry sa nemôže s týmto stanoviskom stotožniť a trvá na svojich požiadavkách, ktorých splnenie ukončí ďalšiu diskrimináciu občanov a pacientov regiónu hornej Nitry.Viac informácií:

Ing. Ján Bodnár

podpredseda Združenia miest a obcí hornej Nitry a primátor mesta Prievidza

Štítky :

ASL: V prípade, že sa nezvýšia zdroje pre ambulantný sektor, zavedú sa poplatky

Bratislava 26. februára (TASR) - V prípade, že sa nezvýšia zdroje pre ambulantný sektor, pristúpi ...