lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Odišla, no stále bude s nami – zomrela zakladateľka Ligy proti rakovine, Eva Siracká 21.2. 2023, vo veku 96 rokov opustil tento svet obdivuhodný človek. Uznávaná lekárka, zakladateľka a ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Streda, 22.02.2023 Zobrazené: 690549x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

21.2. 2023, vo veku 96 rokov opustil tento svet obdivuhodný človek. Uznávaná lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine, prvá dáma slovenskej rádiológie a onkológie.My máme česť byť súčasťou jej obrovského diela - Ligy proti rakovine - organizácie, ktorú na Slovensku pozná každý. Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. ĎAKUJEME v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala. Naša práca v Lige je pokračovaním jej práce a budeme ju robiť naďalej zodpovedne a s veľkou pokorou,“ vyjadruje so zármutkom Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.Zasiali sme malé semienko nádeje a dúfali sme, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu“ , toto sú slová Evy Sirackej, ktoré odzneli pri 25. výročí založenia LPR.Strom sa za 33 rokov rozkošatel a je to Váš strom, pani doktorka, my všetci s úctou a vďakou užívame jeho ochrannú korunu...Vaše názory, pomoc, odhodlanie a energia nikdy nezomrú, lebo v každom z nás je kúsok z Vás ,“ uzatvára Eva Kováčová.MUDr. Eva Siracká , DrSc.
 • Narodila sa 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti
 • V roku 1951 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
 • Začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení v okresnej nemocnici v Trstenej
 • V roku 1953 začala pôsobiť na Rádiologickom oddelení Onkologického ústavu ( v rokoch 1956 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa)
 • Zástupkyňou primára oddelenia rádiológie sa stala v roku 1958
 • Znalosti z onkologickej rádiológie si rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne v rokoch 1960 - 1961
 • V roku 1964 získala hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied
 • Vedúcou vedeckou pracovníčkou Rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie sa stala v roku 1965
 • V roku 1977 dosiahla Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.)
 • Národnú cenu za výskum heterogenity ľudských nádorových buniek dostala v roku 1983
 • Založila slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku
 • Bola členkou výborov odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie
 • Do roku 1991 sa venovala klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
 • Pôsobila v redakčnej rade medzinárodného časopisu Neoplasma
 • V roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine
 • V roku 1998 získala Krištáľové krídlo
 • Od vtedajšieho prezidenta SR, Rudolfa Schustera si v roku 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii
 • V roku 2006 získala od prezidenta SR Ivana Gašparoviča za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva Pribinov kríž I. triedy
 • Európsky parlament jej v roku 2015 udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014
 • Liga proti rakovine sa naďalej rozvíja pod vedením Evy Kováčovej a jej tímu

O Lige proti rakovineLPR je nezávislé občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym lepšie zvládať ochorenie prostredníctvom vlastných bezplatných psycho-sociálnych projektov.


Dôležitým poslaním je tiež predchádzať vzniku onkologických ochorení. LPR je členom ECL a UICC.


Viac na www.lpr.sk

Štítky :

Rádiológia je najinovatívnejšia oblasť medicíny

Na Slovensku pribudne každý rok až 40 000 onkologických pacientov. Skorá diagnostika nádorových ochorení je kľúčová pre úspešnú liečbu a dlhodobé prežívanie pacientov. Pacienti by mali pravidelne absolvovať preventívne prehliadky a sledovať svoj zdravotný stav.