lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


NA SLOVENSKU MÁME MÁLO OPATROVATEĽOV ICH PRÁCU SI NEVÁŽIME Profesia „opatrovateľ“ nie je na Slovensku dostatočne docenená. Aj napriek tomu, že ide o mimoriadne ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Štvrtok, 13.05.2021 Zobrazené: 609811x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Profesia „opatrovateľ“ nie je na Slovensku dostatočne docenená. Aj napriek tomu, že ide o mimoriadne náročnú prácu, spoločnosť stále nevie dostatočne oceniť  jej hodnotu. Zhodli sa odborníci v diskusii pri príležitosti Svetového dňa ošetrovateľstva, ktorý si pripomíname každoročne 12. mája. Aktuálne na Slovensku chýba približne 25% personálu v zariadeniach sociálnych služieb. Na jedného opatrovateľa pripadá  aj viac ako 40 klientov. Spolu so slabým finančným ohodnotením a nízkou mierou akceptácie tohto povolania v očiach verejnosti, je profesia „opatrovateľ“ nezaujímavá a na trhu práce pomerne málo vyhľadávaná. Už i tak kritickú situáciu ešte viac zhoršuje starnutie populácie, štandardy pre výkon tejto profesie nie sú dostatočne kontrolované a napĺňané, lebo chýba personál a pozornosť sociálnej problematiky týkajúcej sa seniorov a klientov sociálnych zariadení zo strany politických elít. Hrozí, že už o niekoľko rokov sa na Slovensku reálne nebude mať kto starať o týchto občanov odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu. Spoločnosť Hartmann reaguje na túto nelichotivú situáciu a zakladá Nadačný fond Hartmann, ktorého cieľom je vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a refundačným príspevkom motivovať tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. Fond im preplatí náklady na rekvalifikáciu až do výšky 300 Eur.


Aktuálne pracuje na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb približne 22 500 ľudí pri kapacite takmer 42 000 lôžok. „Alarmujúce je, že nám v systéme chýba 25 % personálu, čo má za následok obrovské preťaženie opatrovateľov, ale aj odborného zdravotníckeho personálu. Situácia je kritická naprieč celým Slovenskom.,“ hovorí Dana Grafiková, predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska.


 Štátna politika zamestnanosti bola v ostatných rokoch nastavená tak, že Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, evidovaným nezamestnaným ponúkli rekvalifikačné kurzy opatrovania. Túto profesiu tak dnes vykonávajú aj ľudia, ktorí nemajú reálny vzťah k povolaniu a chýba im motivácia sústavne sa vzdelávať v danej oblasti. Ostatná veľká časť prevažne slovenských opatrovateliek, nielen v dôsledku lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádza na výkon tohto povolania do zahraničia. Aktuálne len v Rakúsku pracuje viac ako 25.000 slovenských opatrovateľov. Tí denne zarobia od  70  do 100 eur a ich honorár po odpočítaní odvodov je približne od 800 do 900 eur brutto za 14 dní. Na Slovensku je priemerná mzda opatrovateľov na úrovni 623 eur. V Bratislave a jej okolí v rozmedzí od  850 do 900 eur na mesiac.


„Mnohí opatrovatelia by boli ochotní pracovať aj na Slovensku, museli by sa však zmeniť podmienky na výkon tejto profesie. Vysoká miera preťaženosti, nízke mzdy, nedostatočný prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a celkové pracovné prostredie ich však nútia odchádzať za prácou do zahraničia. Nie je to však len vidina lepšieho zárobku. Treba si uvedomiť, že mnohí odchádzajú od svojich rodín, detí, blízkych, čo nie je ľahká situácia. Aj oni by radi zostali pracovať doma Slovensku, dôležité však je, aby kompetentné rezorty nastavili systém tak, aby boli slovenskí opatrovatelia dostatočne motivovaní pracovať doma na Slovensku,“  hovorí Bibiána Kudziová, zástupkyňa slovenských opatrovateľov WKO Viedeň.


Na Slovensku chýba legislatívny rámec – štandard, ktorý by určoval kompetencie opatrovateľov a opatrovateliek.


„Dnes sa pohybujeme skutočne na hrane zákona, napríklad v oblasti podávania liečiv. Čo je v kompetencii zdravotníckeho personálu a čo v kompetencii opatrovateľov? Štát musí byť akcieschopnejší a okrem nastavenia štandardov musí prichádzať s ideami, ako zvýšiť mieru akceptácie a spoločenského uznania tejto profesie, ako motivovať ľudí k tejto profesii, a ako zabrániť tomu, aby slovenskí opatrovatelia odchádzali za prácou do zahraničia,“  hovorí Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku.


Situácia je vážna nielen s ohľadom na starnúcu slovenskú populáciu, ale aj v kontexte toho, kto sú dnes klienti zariadení sociálnych služieb. Sú to prevažne klienti s ťažkým zdravotným postihnutím a neľahkými diagnózami, ktorí si vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko potrebuje urgentne nových kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v slovenských zariadeniach sociálnych služieb, a ktorých systém bude neustále vzdelávať, ako je to v iných zdravotníckych profesiách.


S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, zakladá spoločnosť Hartmann svoj nadačný fond. Nadačný fond Hartmann bude prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania pomáhať tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v takýchto zariadeniach, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. V prvej grantovej výzve prerozdelí na tento účel 9 100 eur. Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.


Výbor Nadačného fondu Hartmann, ktorý bude posudzovať žiadosti tvoria skúsení odborníci na sociálnu problematiku, zástupcovia organizácií venujúcich sa problematike a pomoci seniorom, ale aj sociálne a zdravotne odkázaným nielen seniorom.


„Uvedomujeme si vážnosť a zložitosť personálnej situácie opatrovateľov v našej krajine a preto vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu tohto nelichotivého stavu. Jednou z nich je práve založenie nadačného fondu Hartmann, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť akceptáciu tejto profesie spoločnosťou a motivovať ľudí na Slovensku k tak záslužnej a nenahraditeľnej práci. Ak sa rozhodnú zmeniť svoju doterajšiu profesiu a chcú absolvovať rekvalifikačný kurz, Nadačný fond Hartmann im bude refundovať náklady na absolvovanie tejto rekvalifikácie až do výšky 300 Eur,“  hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti Hartmann.


Členovia poradného výboru Nadačného fondu Hartmann


Jakub Belan, Hartmann Rico


Ľubica Bezeli, Hartmann Rico


Lýdia Brichtová, SocioFórum, o.z.


Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb


Dana Grafiková, Komora opatrovateliek Slovenska


Andrea Svrčková, CareSee


Richard Fides, Sekunda pre život, OZ


 


 


 

Štítky :

Slovensko30: Maďarič: Netreba rezignovať na investície do zdravotníctva

Bratislava 19. septembra (TASR) - Investície do zdravotníctva sú nevyhnutné pre dlhodobé nasledovanie pozitívnych svetových trendov. Je preto dôležité, aby súčasné a budúce ekonomické problémy neznamenali rezignáciu v tejto oblasti. Pre TASR to uviedol námestník generálneho riaditeľa a primár oddelenia kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave ...