lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Liečba autizmu pomocou kmeňových buniek z tkaniva pupočníka Nová klinická štúdia na liečbu na Duke University v USA pre deti s poruchou autistického ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk


Nová klinická štúdia na liečbu na Duke University v USA pre deti s poruchou autistického spektra začala v máji tohto roka.
Realizuje sa pod vedením hlavných výskumníčok dr. Joanny Kurtzbergovej, dr. Geraldine Dawsonovej a dr. Jessicy Sunovej. Ich predchádzajúca štúdia z roku 2014 zahŕňala 25 detí s autizmom, ktoré dostali autológnu infúziu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V novej klinickej štúdii liečbu podstúpi 12 detí a dostanú alogénne mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka.


V priebehu posledného desaťročia Duke University realizovala klinické štúdie aj na liečbu detskej mozgovej obrny. Na liečbu sa však využívali kmeňové bunky z autológnej, súrodeneckej aj alogénnej pupočníkovej krvi.

Prvá klinická štúdia na liečbu autizmu kmeňovými bunkami bola realizovaná v Číne v roku 2011 a publikovaná v roku 2013. Štúdia porovnávala 37 pacientov na troch úrovniach: liečba kombináciou mononukleárnych buniek, pupočníkovej krvi a mezenchymálnych kmeňových buniek z tkaniva pupočníka verzus samostatné mezenchymálne bunky z tkaniva pupočníka.
Štúdia potvrdila výrazné zlepšenie v skupinách, ktoré dostali liečbu kombináciou buniek.


Ďalšie dve štúdie na liečbu autizmu autológnou pupočníkovou krvou boli realizované v Spojených štátoch v rokoch 2012 a 2014. Obe štúdie prezentovali výrazné zlepšenie správania u pacientov v mesiacoch po liečbe.


Prvá klinická štúdia na liečbu rakoviny pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek z pupočnej šnúry bola realizovaná v roku 2014 klinikou v Paname, doteraz však nepublikovali výsledky.
Klinická štúdia realizovaná v Poľsku od roku 2014, ktorá tiež využívala mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka na liečbu autistických pacientov, predstaví svoju prácu na Medzinárodnom sympóziu pupočníkovej krvi v Kalifornii v júni 2017.Spracované podľa:

https://celltrials.org/news/featured-advanced-cell-therapy-trial-2017-march-msc-autismŠtítky :