lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Lepší svet je aj v našich rukách Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2010, prostredníctvom ktorej chce udeliť finančné granty projektom, ktoré pomáhajú ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2010, prostredníctvom ktorej chce udeliť finančné granty projektom, ktoré pomáhajú rúcať bariéry a zlepšujú život zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín. Každoročne sa tak snaží napĺňať svoj cieľ – pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a meniť svet k lepšiemu.Po úspešnom uzavretí Jarnej výzvy pokračuje Fond GSK aj naďalej v udeľovaní grantov a vyhlasuje Jesennú výzvu 2010. V nej podporí celkovou sumou 20 000 € projekty, ktorých cieľom je pomôcť znevýhodneným skupinám začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. Fond GSK založila spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko (GSK) v roku 2003 so zámerom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, podporovať znevýhodnené skupiny a pomôcť pri ich integrácii.
Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Každý by mal dostať šancu na lepší život a volania o pomoc by nemali ostať nevypočuté. So žiadosťou o finančnú podporu sa môžu do Jesennej výzvy zapojiť všetky organizácie, ktoré chcú vďaka Fondu GSK uskutočniť pozitívne zmeny, rúcať bariéry okolo nás a majú prínos pre zlepšenie kvality života cieľových skupín. Nemalo by pritom ísť o jednorazovú materiálnu pomoc, keďže začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti a zmena postojov je dlhodobý proces. Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní žiadostí bude preto priamy dopad na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených, ako aj dlhodobý charakter a kvalita projektov.


Granty sa rozdeľujú transparentne a žiadosti o podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora, médií a spoločnosti GlaxoSmithKline. Všetky charitatívne a filantropické aktivity spoločnosti GSK spája myšlienka „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“, preto chce Fond GSK vypočuť čo najviac volaní o pomoc a pomôcť pri riešení skutočných problémov tam, kde je to naozaj dôležité. O počte podporených projektov a výške grantu rozhodne výberová komisia na základe doručených žiadostí.


O podporu je možné zažiadať do 29.10.2010 na adrese: Fond GSK, Galvaniho 7/A,
821 04 Bratislava alebo mailom na SK_fondGSK@gsk.com


Formulár žiadosti a podrobné informácie nájdete na www.gsk.sk

Štítky :

Odborná konferencia: Udržateľné riešenia pre nemocnice

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei), v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy, Vás pozýva na odbornú konferenciu: Udržateľné riešenia pre nemocnice, ktorá sa uskutoční dňa 28. novembra 2023 v hoteli AC Marriott v Bratislave