lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: Celvapan spoločnosti Baxter, Focetria spoločnosti Novartis Vaccines and Diagnostics a Pandemrix spoločnosti GlaxoSmithKline.Výhradne v Maďarsku používa národne registrovaná vakcína Fluval P spoločnosti Omninvest.Spôsobom vzájomného uznávania bola v 6 štátoch únie zaregistrovaná vakcína Panenza od spoločnosti Sanofi Pasteur. Referenčným členským štátom, ktorý pripravil registráciu, je Francúzsko. Dňa 10.12.2009 bola táto vakcína zaregistrovaná aj v Slovenskej republike.Bezpečnosť vakcín je priebežne sledovaná národnými liekovými agentúrami a výrobcami vakcín podľa pripraveného plánu a v týždenných intervaloch vyhodnocovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA, predtým EMEA).Dňa 9.12.2009 bol publikovaný EMA druhý týždenný prehľad hlásených podozrení na vedľajšie účinky. Zahrňuje skúsenosti s vakcínami Celvapan, Focetria a Pandemrix od ich zaregistrovania a skúsenosti s používaním antivirotika Tamiflu. V EÚ bolo distribuovaných asi 50 miliónov dávok pandemických vakcín a asi 15 miliónov ľudí bolo zaočkovaných, z toho približne 123 tisíc tehotných žien (tento údaj je iba z 5 krajín). Prišlo celkovo 5301 podozrení na vedľajšie reakcie, čo je nárast za týždeň o 1469 podozrení. Nebolo identifikované žiadne nové bezpečnostné riziko. Správa je dostupná na adrese: http://www.emea.europa.eu/pdfs/influenza/79038609en.pdfĎalšie informácie o používaní pandemických vakcín v jednotlivých krajinách sveta a linky na údaje od jednotlivých liekových agentúr (spravidla v národných jazykoch) je možné získať na stránke Upsalla Monitoring Centre- WHO http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=85898

Zdroj: www.sukl.sk ,

Štítky :

OTS: Je v moci rodiča zvrátiť osud dieťaťa?

Žiaden rodič neželá svojmu potomkovi diagnózu detská mozgová obrna. Aj s touto výzvou, prvých 1000 ...