lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Fibrilácia predsiení môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu NEPRAVIDELNÝ RYTMUS SRDCA trápi viac ako 100-tisíc Slovákov

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Streda, 26.06.2018 categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

  •   Viac ako 20% pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, bola zistená fibrilácia predsiení.
  •   Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 100-tisíc ľudí, pričom rastie počet mladých ľudí v kategórii 22-44 rokov.
  •   Až 30 % pacientov nevie, že má fibriláciu predsiení a na toto ochorenie sa neliečia.
  •   Na následky neliečenej fibrilácie predsiení zomrie na Slovensku ročne až 10-tisíc ľudí.

 

Bratislava, 18. jún 2018 – Na stúpajúci počet pacientov, ktorí majú fibriláciu predsiení a na toto ochorenie sa neliečia, dnes upozornili kardiológovia zo Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA). Fibrilácia predsiení patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá ročne postihne na Slovensku až 11-tisícľudí. U viac ako 20% z nich bola príčinou mozgovej mŕtvice práve fibrilácia predsiení. Toto ochorenie je dnes dobre liečiteľné, Slováci však nepoznajú príznaky a neliečia sa. Aj to je dôvod, prečo Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) spustila informačnú kampaň Rytmus ježivot. Prostredníctvom kampane chcú slovenskí kardiológovia upozorniť na základné príznaky tohto závažného ochorenia, ktoré si ročne vyžiada viac ako 10-tisícľudských životov.

 

„Fibrilácia predsiení je zákerná v tom, že nie u každého pacienta sa prejaví typickými príznakmi, ako je búšenie srdca, nepravidelný rytmus, slabosť a únava či dýchavičnosť. Až 30 % pacientov nepociťuje tieto ťažkosti a lekár im zistí túto diagnózu až v momente, keď utrpia cievnu mozgovú príhodu,“ hovorí MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.,prezidentka Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primárka oddelenia arytmií SÚSCCH a.s. v Banskej Bystrici.

„Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení a to nielen vo vekovej kategórii nad 60 rokov, ale aj mladšej vekovej skupine od 22 do 44 rokov,“ upozorňuje MUDr. Peter Hlivák, prezident elect Slovenskej kardiologickej spoločnosti a  zástupca primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a,s. v Bratislave. Len v minulom roku malo podľa Národného centra zdravotníckych informácií fibriláciu predsiení 120 340 ľudí.Z toho vo vekovej skupine 22 – 44 rokov to bolo až 17 433 ľudí. Až 20 % pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, malo zistenú fibriláciu predsiení, ktorá je dnes dobre liečiteľným ochorením, pokiaľ sa včas zistí a pacient dodržuje liečbu.

 

Kampaň Rytmus je život

 

V záujme zvýšenia povedomia verejnosti o fibrilácii predsiení dnes spustila Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) s podporou svetového lídra v oblasti medicínskych technológií - spoločnosti Medtronic, ako aj spoločnosti Boehringer Ingelheim informačnú kampaň „Rytmus je život“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na príznaky tohto ochorenia. „Naším cieľom je poukazovať na nepravidelný rytmus, búšenie srdca, únavu, slabosť či dýchavicu ako typické prejavy tohto ochorenia. Zároveň však dodávame, že fibrilácia predsiení sa nemusí u niektorých pacientov vôbec prejavovať a pacientovi je diagnostikované až keď dostane mozgovú mŕtvicu. V tom je toto ochorenie zákerné,“  hovorí MUDr. Kaliská a dodáva: „Kampaň Rytmus je život má naučiť Slovákov, aby si pravidelne kontrolovali pulz, ktorý by mal byť v rozpätí 50 – 100 úderov za minútu. Nepravidelný pulz môže signalizovať, že srdce nepracuje správne.“

Fibriláciu predsiení odhalí EKG vyšetrenie a následne sa toto ochorenie lieči medikamentózne, tzv. katétrovou abláciou, alebo operačne.

 

Tvárou kampane je Jaro Bekr

 

S fibriláciou predsiení má osobné skúsenosti aj známy choreograf a tanečník Jaro Bekr, ktorý pociťoval búšenie srdca, celkovú slabosť, únavu, a preto navštívil lekára. Po niekoľkých vyšetreniach mu bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení. Dnes sa na toto ochorenie lieči a patrí medzi tých pacientov, u ktorých bola táto diagnóza zistená včas. „Toto ochorenie ma zastihlo v pomerne mladom veku. Našťastie však včas. Nechcem si ani predstaviť, že v dôsledku neliečenej srdcovej arytmie by som patril medzi pacientov, ktorí v produktívnom veku utrpia cievnu mozgovú príhodu,“ hovorí Jaro Bekr.

A aký je jeho odkaz verejnosti? „Rytmus je život! Tak ako si ľudia kontrolujú krvný tlak, tak by si mali pravidelne merať a sledovať aj svoj pulz. Chodiť na preventívne prehliadky, všímať si príznaky tohto ochorenia, pretože včasný záchyt a prevencia im môže doslova zachrániť život,“ dodáva Bekr.

 

Viac informácií o kampani Rytmus je život nájdete na www.rytmusjezivot.sk

 

Štítky :