lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Európsky týždeň proti rakovine Liga proti rakovine je tu pre onkologických pacientov, ich rodiny, aj pre zdravú populáciu už ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 25.05.2020 Zobrazené: 300689x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Liga proti rakovine je tu pre onkologických pacientov, ich rodiny, aj pre zdravú populáciu už 30 rokov. Ako aktívny dlhoročný člen ECL (European Cancer Leagues) so zastúpením priamo v Boarde ECL sa zúčastňuje stretnutí, iniciatívne sa zapája do komunikácie, preto má možnosť prinášať najnovšie správy súvisiace s onkologickou oblasťou nadnárodne.


Bremeno rakoviny v EÚ je vysoké a stúpa. Rakovina spôsobuje 1 až 4 úmrtia a je druhou najčastejšou príčinou úmrtí, zlého zdravia a zdravotného postihnutia v mnohých krajinách EÚ. Počet nových prípadov rakoviny rastie. V roku 2018 to bolo 3,9 milióna, projekcia pre rok 2040 je 4,7 milióna. Rakovina so sebou nesie obrovské spoločenské a osobné bremeno v dôsledku predčasných úmrtí, straty produktivity a nákladov spojených s liečbou a starostlivosťou. Ekonomické náklady na rakovinu presahujú 100 miliárd EUR ročne.


Európsky týždeň proti rakovine (EWAC)


Koná sa od 25. do 31. mája každý rok a uzatvára ho Svetový deň bez tabaku. Počas EWAC sa mimovládne organizácie zamerané na rakovinu, európski aj národní politici, ako aj široká verejnosť zapájajú do rôznych činností spojených so zvyšovaním informovanosti o prevencii rakoviny, výskume, prístupe k liečbe a komplexnej starostlivosti, a podpore onkologických pacientov. EWAC organizuje Asociácia európskych líg proti rakovine (ECL) v spolupráci s jej členskými ligami a partnermi v celej Európe. Prizvané sú aj ďalšie verejné, súkromné a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú propagovať informácie o aktivitách, podujatiach a publikáciách, ako aj o tom, ako využiť  komunikačné materiály pripravené pre EWAC.


 


Čo sa ECL snaží dosiahnuť počas #EWAC2020


V roku 2020 využije ECL EWAC na propagáciu a dopracovanie Európskeho plánu na boj proti rakovine (#EUCancerPlan), čo je hlavný záväzok Európskej komisie v oblasti legislatívy v rokoch 2019-2024.


Počas #EWAC2020 sa ECL bude snažiť zvýšiť povedomie o kľúčových aspektoch kontroly rakoviny a podporiť strategické odporúčania líg proti rakovine pre európskych a národných činiteľov s rozhodovacou právomocou. 


Liga proti rakovine počas #EWAC2020


7 dní, 7 tém


Každý deň EWAC sa sústredí na jednu tému:


25. máj                  Primárna prevencia    


26. máj                  Sekundárna prevencia


27. máj                  Výskum rakoviny            


28. máj                  Prístup k liečbe                      


29. máj                  Pacienti a preživší       


30. máj                  Infraštruktúra starostlivosti o rakovinu       


31. máj                  Svetový deň bez tabaku
Liga proti rakovine každý deň pripraví prostredníctvom svojich komunikačných kanálov- www.lpr.sk, Facebook: LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) a Instagram: ligaprotirakovine krátke zhrnutie k situácii na Slovensku a jej činnosti v daných oblastiach.

Informácie o činnosti Ligy proti rakovine a bezplatných projektoch pre onkologických pacientov nájdete na www.lpr.sk


Centrá pomoci Ligy proti rakovine:


Bratislava
Brestová 6, 821 02, Bratislava – Ružinov


tel: 02/52 92 17 35


Košice
Paulínyho 63, 040 11, Košice


tel: 02/57 20 29 31


Martin
Kukučínová 2


036 01 Martin


tel: 043/324 04 87

Štítky :