lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Európska lieková agentúra potvrdila účinnosť a bezpečnosť pandemických vakcín Európska lieková agentúra (EMEA) dňa 20.11.2009 vydala tlačovú správu, v ktorej informuje o prehodnotení nových ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Európska lieková agentúra (EMEA) dňa 20.11.2009 vydala tlačovú správu, v ktorej informuje o prehodnotení nových údajov o pandemických vakcínach Celvapan, Focetria a Pandemrix, ktoré sú registrované centralizovanou registráciou v Európskej únii. Znovu potvrdila, že tieto vakcíny majú pozitívny pomer medzi prínosom a rizikom pri súčasnej pandémii chrípky.

Pre vakcíny Focetriu a Pandemrix EMEA potvrdila vhodnosť podávania spolu so sezónnou vakcínou bez adjuvansu, ale vakcíny sa musia podať na odlišné miesta. Tieto dve vakcíny sa môžu podať aj v jednej dávke niektorých skupinám pacientom: Focetria od 9 do 60 rokov života, Pandemrix od 10 rokov života až do staroby. Pre niektoré skupiny, ako sú mladšie deti, zostáva stále odporúčanie na podanie dvoch dávok, aby sa zabezpečila dostatočná odpoveď imunitného systému na vakcínu. Prehodnotenie údajov o dávkovaní Celvapanu ešte nebolo ukončené.

Bezpečnostný profil pandemických vakcín je priebežne monitorovaný EMEA a národnými liekovými agentúrami. Doteraz dostalo pandemické vakcíny v EÚ asi 5 miliónov ľudí. Hlásené vedľajšie účinky boli väčšinou mierne, ako horúčka, nevoľnosť, bolesť hlavy, alergické reakcie a reakcie v mieste injekcie, čím sa potvrdzuje očakávaný bezpečnostný profil týchto troch vakcín. Boli hlásené aj jednotlivé prípady Guillainovho-Barého syndrómu a úmrtí plodu, ktoré sa podrobne prešetrujú. Zatiaľ nebola potvrdená príčinná súvislosť medzi očkovaním a týmito prípadmi.

Tlačová správa je dostupná na stránke:
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/74870709en.pdf

Bratislava, 24.11.2009

ZDROJ: SUKL.sk

Štítky :

Lipozomálny vitamín C - Vyšší účinok a nižšie náklady a jednoduché podávanie

Vitamín C spolupracuje pri vyše 300 reakciách v tele. Veľa vedeckých a lekárskych prác potvrdilo početné priaznivé účinky vitamínu C na naše telo – uveďme aspoň niekoľko najdôležitejších: