lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


14. november, Svetový deň diabetu Čo je to diabetes ? Diabetes je chronické, potenciálne oslabujúce a často fatálne ochorenie. Toto ochorenie nastáva ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Čo je to diabetes ?

Diabetes je chronické, potenciálne oslabujúce a často fatálne ochorenie. Toto
ochorenie nastáva v dôsledku problémov s produkciou a dodávkou inzulínu v tele.
Buď telo neprodukuje žiadny inzulín, alebo ho produkuje nedostatočne (diabetes 1.
typu), alebo telo nie je schopné využívať efektívne inzulín, ktorý produkuje (diabetes
2. typu).

Inzulín je hormón vyrábaný pankreasom, ktorý pomáha „cukru“ (glukóze) odchádzať
z krvi a vstupovať do buniek tela, aby ho využívali ako „palivo“.


Epidémia diabetu: fakty

- Diabetom je na celom svete postihnutých 246 miliónov ľudí a očakáva sa, že do roku
2025 bude postihnutých približne 380 miliónov.

- Každoročne sa diabetes objaví u ďalších 7 miliónov ľudí.

- Každoročne je 3,8 milióna úmrtí priamo spojených s príčinami súvisiacimi s diabetom,
zahŕňajúc zhoršenie kardiovaskulárneho ochorenia v dôsledku porúch metabolizmu
lipidov a hypertenzii súvisiacimi s diabetom.

- Každých 10 sekúnd zomrie jeden človek z dôvodov súvisiacich s diabetom.

- Každých 10 sekúnd sa diabetes objaví u dvoch ľudí.

- V mnohých krajinách Ázie, Stredného Východu, Oceánie a Karibskej oblasti postihuje
diabetes 12 až 20 % dospelej populácie.

- Sedem z 10 krajín, v ktorých je najvyšší počet ľudí s diabetom, je v rozvojovom svete.

- V roku 2025 bude 80 % všetkých prípadov diabetu v krajinách s nízkymi a strednými
príjmami.

- Len o niečo menej ako polovica všetkých ľudí s diabetom je vo veku 40 a 59 rokov. Viac
ako 70 % z nich žije v rozvojových krajinách.

- India má najväčšiu populáciu diabetikov na svete, pričom sa odhaduje na 41 miliónov
ľudí, čo predstavuje 6 % jej dospelej populácie.

- V Číne, kde je diabetom postihnutých 4,3 % populácie, sa očakáva, že v nasledujúcich 20
rokoch počet ľudí s týmto stavom presiahne 50 miliónov.

- Diabetes 1. typu, ktorý postihuje najmä mladých, na celom svete alarmujúco rastie,
s rýchlosťou 3 % ročne.

- Každoročne sa diabetes 1. typu objaví u približne 70 000 detí vo veku 14 a menej rokov.

- Diabetes 2. typu sa objavuje u stále sa zvyšujúceho počtu detí, tak v rozvinutých, ako aj
v rozvojových krajinách.

- Diabetes 2. typu už bol zaznamenaný aj u detí, ktoré majú len osem rokov.

- Správy odhalili existenciu diabetu 2. typu aj v tých detských populáciách, ktoré predtým
neboli považované za rizikové.

- V Japonsku sa prevalencia diabetu 2. typu medzi mladými stredoškolákmi zdvojnásobila
zo 7,3 na 100 000 študentov v rokoch 1976-80 na 13,9 na 100 000 študentov v rokoch
1991-95, pričom teraz je v krajine a danej vekovej skupine viac diabetu 2. typu ako
diabetu 1. typu.


Dva typy diabetu

Existujú dva hlavné typy diabetu:

Diabetes 1. typu sa niekedy označuje ako závislý od inzulínu, imunitne
sprostredkovaný diabetes alebo diabetes s nástupom v juvenilnom veku. Je
spôsobený autoimunitnou reakciou, kedy obranný systém tela útočí na bunky
produkujúce inzulín. Dôvod, prečo k tomu dochádza, nie je plne ozrejmený. Ľudia
s diabetom 1. typu produkujú len veľmi málo inzulínu, alebo neprodukujú žiadny
inzulín. Toto ochorenie môže postihovať ľudí v akomkoľvek veku, ale zvyčajne sa
vyskytuje u detí alebo u mladých dospelých. Ľudia s touto formou diabetu potrebujú
každú deň inzulínové injekcie, aby si kontrolovali hladiny glukózy v krvi. Ak ľudia
s diabetom 1. typu nemajú prístup k inzulínu, zomierajú.


Diabetes 2. typu sa niekedy nazýva diabetes nezávislý od inzulínu alebo diabetes
s nástupom v dospelosti. Ľudia s diabetom 2. typu zvyčajne nepotrebujú inzulínové
injekcie. Zvyčajne kontrolujú hladinu glukózu v krvi sledovaním svojej diéty,
pravidelnou fyzickou aktivitou, perorálnymi liekmi a možná je aj kontrola
prostredníctvom inzulínu.

Diabetes 2. typu je najbežnejší u ľudí starších než 45 rokov, ktorí majú nadváhu.

Avšak v dôsledku zvyšujúcej sa obezity medzi mladými sa stáva stále častejším
u detí a mladých dospelých. Diabetes 2. typu je najbežnejším typom diabetu
a podieľa sa na 90 – 95 % všetkých prípadov diabetu.
Ak ľudia s diabetom 2. typu nie sú diagnostikovaní a liečení, môžu sa u nich rozvinúť
závažné komplikácie, ktoré môžu viesť k predčasnému úmrtiu. Na celom svete má
mnoho miliónov ľudí diabetes 2. typu bez toho, aby o tom vedeli. Ďalší nemajú
prístup k adekvátnej lekárskej starostlivosti. Nástup diabetu 2. typu je spojený aj
s genetickými faktormi, ale riziko zvyšuje obezita, nedostatok fyzickej aktivity
a nezdravá strava.


U niektorých žien dochádza počas tehotenstva k tretiemu, zvyčajne dočasnému, typu
diabetu, ktorý sa označuje ako „gestačný diabete s“ alebo „tehotenská
cukrovka“. Gestačný diabetes sa objavuje u 2 – 5 % všetkých tehotných, ale
zvyčajne odznieva po ukončení tehotenstva. Ženy, ktoré mali gestačný diabetes,
majú zvýšené riziko objavenia sa diabetu 2. typu v neskoršom veku.
Narušená glukózová tolerancia (Impaired Glucose
Tolerance - IGT)


Ľudia s narušenou toleranciou glukózy (IGT) majú hladiny glukózy vyššie než
normál, ale nižšie ako je úroveň, pri ktorej sa diagnostikuje diabetes. U ľudí s IGT je
významné riziko vývoja diabetu 2. typu. Sú preto dôležitou cieľovou skupinou pre
primárnu prevenciu. Zmeny v životnom štýle, zahŕňajúce stravu a fyzickú aktivitu,
môžu značne redukovať nástup diabetu.


Rozpoznanie diabetu

Nástup diabetu 1. typu je často náhly a dramatický a môže zahŕňať symptómy, akými sú napríklad:

· abnormálny smäd a suchosť v ústach

· časté močenie

· extrémna únava/nedostatok energie

· neustály hlad

· náhly úbytok hmotnosti

· pomalé hojenie rán

· opakované infekcie


Rovnaké symptómy, ako sú uvedené vyššie, môžu postihnúť aj ľudí s diabetom 2.
typu, ale zvyčajne sú menej výrazné. Nástup diabetu 2. typu je postupný a preto je
ťažké ho detekovať. V skutočnosti niektorí ľudia s diabetom 2. typu nemajú v skorej
fáze žiadne očividné symptómy. Títo ľudia sú často diagnostikovaní až o niekoľko
rokov neskôr, keď už majú rôzne komplikácie.
Život ohrozujúce komplikácie
Keď sa inzulín neprodukuje správne a keď správne nefunguje, glukóza zostáva
v krvi, čo vedie ku chronickej hyperglykémii (zvýšenej hladine krvného cukru). To
môže viesť ku krátkodobým a dlhodobým komplikáciám, z ktorých mnohé môžu by
fatálne, ak sa im nepredchádza a ak sa neliečia. Všetky majú potenciál znižovať
kvalitu života ľudí s diabetom, ako aj kvalitu života ich rodín.


Najbežnejšími dlhodobými komplikáciami sú:

· Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek), ktoré môže viesť k úplnému
zlyhaniu obličiek a ku potrebe dialýzy alebo transplantácie obličky.

· Diabetické očné ochorenie (retinopatia a opuch makuly), poškodenie
sietnice oka, ktoré môže viesť k strate zraku.

· Diabetická neuropatia (nervové ochorenie), ktoré v konečnom dôsledku
môže viesť k tvorbe vredov a amputácii chodidiel a dolných končatín.

· Kardiovaskulárne ochorenie, ktoré postihuje srdce a krvné cievy, a môže
spôsobiť fatálne komplikácie, ako napríklad koronárne srdcové ochorenie
(vedúce k infarktu myokardu) a mozgovej príhode.

Diabetes je globálne štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí spôsobených chorobou.


Každoročne zomiera v dôsledku s diabetom súvisiacich príčin 3,8 miliónov ľudí.


who.sk


Zdroj informácií:

www.idf.org , Diabetes Atlas, 3. vydanie, International Diabetes Federation 2006

Štítky :

Lekári a pacientske organizácie dovoz liekov na predpis až domov oceňujú

Služba doručovania liekov na predpis pacientom až domov funguje vo viacerých európskych krajinách už roky. Na Slovensku je pacientom k dispozícii druhý rok, no aj tak získala nielen pozornosť pacientov, pacientskych združení či lekárov...