lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Stredné a vysoké zdravotnícke školy a univerzity

Rubrika Školy - Univerzity je pre Vás pripravená v spolupráci s MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR.

Zobrazujem 2. stranu, nájdených stredných a vysokých zdravotníckych škôl a univerzít podľa kritéria: 27

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6, 917 92 Trnava
tel: 05/5513192
szstt.edupage.org

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín
tel.:032/6519811, 6519813
fax: 00421 32 65198 10
szstn.edupage.org

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Levočská 5, 058 01  Poprad
tel: 052/7722704
fax: 052/77 21145
www.szspp.sk

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Masarykova 27, 071 01 Michalovce
tel: 056 / 64 22 839, 64 41 452, 64 41 596
www.szsmi.edu.sk

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2, 984 17 Lučenec
tel./fax: 047/4330237, 4330876
tel./fax: 047/4330876
www.szslucnalc.sk

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Moyzesova 17, P.O. BOX C - 46, 041 76 Košice
tel:00421 55 6221189
fax:00421 55 6221163
www.szske.sk

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
tel: 02/5542 2028
www.szsbaza.edu.sk

Lekari.sk

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Tel: 048/4139985, 048/4139986
Fax: 048/4724343
www.szsbb.edu.sk

Lekari.sk

Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
Námestie 1. mája č. 1, 810 00 Bratislava
tel.:02/577 80 616
www.mistrop.sk

Lekari.sk

Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Ul. Slovenská 11, 940 52 Nové Zámky
tel.: 035/6912111
www.nspnz.sk/vssl/index.htm

Lekari.sk

Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
www.vssvalzbety.sk

Lekari.sk

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta, Záborského 2, 036 45 Martin
tel.: 043/423 9863
fax: 043/422 2668
www.jfmed.uniba.sk

História nemusí byť vždy nudná: Ako sa zo zrolovaného papiera stal fonendoskop, ktorý dnes poznáme

Fonendoskop alebo stetoskop sa stal neoddeliteľnou súčasťou lekárskeho imidžu. V súčasnosti si už ani nevieme predstaviť prácu v ordinácii bez tejto bežnej lekárskej pomôcky. Pomocou tejto zdanlivo nezaujímavej vecičky, však dokáže lekár nemalé zázraky. Vyšetrí srdce, pľúca, môže sledovať črevné pohyby a dokonca počúvať prúdenie krvi v žilách či tepnách, čo mu umožní rozhodovať o ďalších postupoch liečby pacienta.