lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

MUDr. Gorashi Beshir Všeobecný lekár pre deti a dorast

  • odporuč lekára na sociálnej sieti:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
Gorashi  Beshir

Edelényská č.1
048 01 Rožňava
Telefón: 058 / 788 18 83
E-mail: kontakt na lekára

 

 

 

Základné pokyny k prevádzke ambulancie:

 

 1.  P R E Š T U D U J T E  S I   O R D I N A Č N É   H O D I N Y   ! ! !

 2.  možnosť  prednostného vyšetrenia  zrušená

 3.  v aktuálny deň vyšetríme pacientov zapísaných do 11,30. hod.

 4.  vyšetrenie zdravotne ťažko postihnutých, detí do veku jedného roka a ťažšie stavy sa snažíme uprednostniť,

 5.   odpoludňajšie ordinačné hodiny sú  pre  objednaných  resp.  pozvaných  pacientov /prevažne preventívne prehliadky a poradne/

 6.  v čase preventívnych prehliadok  a poradní , z epidemiologických dôvodov, chorých  nevyšetrujeme,

 7.  v čase zastupovania ordinuje u nás v ambulancii zastupujúci lekár od 7,00 hod. do 11,00 hod.

 8.  pre urýchlenie práce lekára a skrátenie čakacej doby pacienta neobliekajte dieťa do tzv. " b o d y ", ak idete na vyšetrenie,

 9.  mobilné telofóny používajte v tichom režime a samozrejme nie priamo v ambulancii !
10.  ordinuje sa od 7,00 hod. nie skôr,

11.  odbery biologického materiálu sa vykonávajú ráno od 7,00 hod. do 8,00 hod.

12.  zmenu zdravotnej poisťovne nám oznámte najpozdnejšie do 8.januára,

13.  lekárne v Rožňave majú pohotovostnú službu len do 20,00 hod. ! ! !

14.  detská pohotovosť v Rožňave ordinuje od 15,30 hod. do 22,00 hod. v pracovné dni a od 7,00 hod. do 22,00 hod.  počas víkendov a sviatkov , neskôr slúži len detské lôžkové oddelenie,

16.  zapožičanú zdravotnú dokumentáciu pre lekárov špecialistov nám urýchlene vráťte,

17.  predpísanie dlhodobo užívaných liekov a zdravotníckych pomôcok si môžete telefonicky objednať,

18.  N E P A R K U J T E   N A   CH O D N Í K U   P R E D    A M B U L A N C I O U.

Ordinačné hodiny

Deň v týždniČas
Pondelok 7,00- 12,00 hod./ ordinácia/,
13,00-17,00hod. /ordinácia-objednaní pacienti/
Utorok 7,00- 12,00 hod./ ordinácia/,
13,00-15,30hod. / detská poradňa-pozvaní pacienti/
Streda 7,00- 12,00 hod./ ordinácia/,
Štvrtok 7,00- 12,00 hod./ ordinácia/,
13,00-15,30hod. / ordinácia-objednaní pacienti/
Piatok 7,00- 12,00 hod./ ordinácia/,
Sobota
Nedeľa

Lekárne v blízkosti lekára MUDr. Gorashi Beshir

MUDr. Gorashi Beshir na mape

Štatistika návštevnosti profilu lekára MUDr. Gorashi Beshir :
[2020-10 : 470x]
[2020-09 : 384x]

Sclerosis multiplex na Slovensku

Sclerosis multiplex je celoživotné chronické ochorenie, ktorým trpí celosvetovo 2,8 milióna ľudí. Pacienti sú liečení najmodernejšou liečbou, avšak stále chýbajú odborné SM centrá liečby, lekári – špecialisti a psychológovia, ktorí pomáhajú pacientom psychicky sa vyrovnať so zhoršujúcimi sa príznakmi choroby.