lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


SLK podporuje rozšírenie kompetencie pre samosprávy pri tvorby ambulantnej siete Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) podporuje rozšírenie kompetencie pre samosprávne kraje ...

authorTASR dateVloženie/úprava Utorok, 18.04.2023 categoryDenné správy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) podporuje rozšírenie kompetencie pre samosprávne kraje v oblasti tvorby siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Uviedla to po rokovaní so zástupcami sekcie zdravotníctva Združenia samosprávnych krajov SK8.
Hlavným problémom v oblasti tvorby siete patrí podľa SLK jej dostupnosť. "Samosprávne kraje sú s problematikou dostupnosti pravidelne konfrontované zo strany pacientov, rozšírenie kompetencie by umožnilo flexibilnejšie reflektovať na ich potreby," skonštatovala.
SLK zároveň navrhuje, aby boli tzv. konziliárne ambulancie v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti odčlenené zo započítavania do minimálnej siete, ak neslúžia na bežnú službu pre pacientov mimo nemocnice alebo majú nízky úväzok. "Súčasný stav pri nastavení verejnej minimálnej siete takéto ambulancie neodlišuje, čím je sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nesprávne hodnotená ako dostatočná," ozrejmila. Navrhuje aj zmeny pri realizácii rezidentského programu. Jedným z okruhov zmien je posilnenie kompetencie samospráv pri identifikácii nedostatkových špecializovaných ambulancií.
Podľa komory je tiež nevyhnutné, aby bola časť príjmov hradená vo forme paušálnej platby za fixné prevádzkované náklady aj pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť v prípade, že má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Spoločnou požiadavkou SLK a zástupcov SK8 je aj zreálnenie platieb za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v zmysle reálnych kalkulácií, určenie základných úhradových mechanizmov z verejného zdravotného poistenia pre poskytovateľov cestou regulátora a legislatívne zadefinovať uvedené postupy.
SLK zároveň opakovane upozornilo na nevyhnutnosť dofinancovania ambulantného sektora. Žiada tiež zlepšenie činnosti Národného centra zdravotníckych informácií. "Relevantné dáta sú rozhodujúce pre strategické smerovania v zdravotníctve," skonštatovala komora. V súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc SLK zdôraznila nevyhnutnosť reformy nemocničného sektoru. "Zároveň žiadame jasné a zrozumiteľné nastavenie cesty pacienta pri poskytovaní akútnej i plánovanej nemocničnej starostlivosti," dodala komora.


rt mia

Štítky :

Hmyz nepredstavuje riziko len pre alergikov - Alergénová imunoterapia

Pobyt v prírode býva pre alergikov častokrát náročný a nepríjemný, obzvlášť počas letných mesiacov. Pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodnutie včelou, osou či iným hmyzom však nejde len o osobný diskomfort – takéto bodnutie môže u nich vyvolať až život ohrozujúcu reakciu. Odborníci a pacienti pri príležitosti Svetového dňa alergií upozorňujú, že v takýchto prípadoch je okrem prvej pomoci kľúčová aj účinná liečba – alergénová imunoterapia.