lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


MUDr. Marta Špániková Všeobecný lekár pre deti a dorast

  • odporuč lekára na sociálnej sieti:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
MUDr.. Marta  Špániková

Fedinova 9
811 02 Bratislava
Telefón: 02 / 63 81 24 65
Web: www.detskalekarka.sk
E-mail: kontakt na lekára

 

 

Vážení rodičia, malí a mladí pacienti,


vzhľadom na to, že platby zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť pokrývajú len čiastočné náklady spojené s prevádzkovaním neštátneho zdravotníckeho zariadenia na zabezpečenie starostlivosti o pacientov, musím považovať mnohé služby, poskytované v mojej ambulancii za NADŠTANDARDNÉ a nie je možné ich poskytovať bez finančnej spoluúčasti pacientov, respektíve ich zákonných zástupcov.
Táto skutočnosť ma vedie k prijatiu nasledujúcich pravidiel.

 
Služby poskytované bez finančnej spoluúčasti pacientov:
 
Vyšetrenie a odber materiálu v horeuvedených hodinách
Sprostredkovanie výsledkov, rád, potvrdení v horeuvedených ambulantných hodinách
Inhalácie indikovaných liekov v ambulancii, v odôvodnených prípadoch zapožičanie inhalačného prístroja
Poradňa pre deti do troch rokov po predchádzajúcom objedaní sa
Preventívne vyšetrenia starších detí podľa platných zákonov po predchádzajúcom objednaní sa, predvolaní alebo telefonickom predvolaní
Preventívne vyšetrenie zahrňuje aj povinné očkovanie podľa platnej očkovacej schémy
Novorodenecká návšteva
Návšteva u chorého dieťaťa do jedného roka po telefonickom dohovore s rodičmi podľa závažnosti zdravotného stavu
Telefonická rada, konzultácia u detí do jedného roka, hlavne v súvislosti s dojčením
 
Služby poskytované za finančnej spoluúčasti pacientov alebo ich zákonných zástupcov:
 
Potvrdenie do zamestnania pre rodiča, ospravedlnenie do školy
Telefonické konzultácie zdravotného stavu aj mimo ambulantných hodín (aj soboty, nedele, sviatky) na mobilnom telefóne lekára v čase od 8.00 do 22.00, pri výnimočných prípadoch aj v iných hodinách
Vytelefonovanie laboratórnych výsledkov lekárom alebo sestrou z ambulancie, ak ešte nie sú k dispozícii
Individuálne objednávanie lekárom do odborných ambulancií
Objednávanie počas hodín vyhradených pre telefonovanie na prvé vyšetrenie alebo kontrolu do ambulancie na určitý čas podľa potrieb pacienta a možností lekára. Tieto hodiny sú aj počas riadnych ambulantných hodín tak, aby nenarušili plynulý chod ambulancie.
Objednávanie do poradne na určitý deň a hodinu aj nad rámec hodín stanovených pre poradňu, podľa priania rodičov, v závislosti od prevádzkových možností (nestretávanie sa chorých a zdravých detí)

- Možnosť parkovania.

- Bezbariérový prístup.

 

Vyšetrenia mimo ambulantných hodín len po dohovore s lekárom !

Ordinačné hodiny

Deň v týždniČas
Pondelok 10.00 - 14.00
Utorok 08.30 - 12.30
Streda 14.00 - 18.00
Štvrtok 09.00 - 12.30
Piatok 09.00 - 13.00
Sobota
Nedeľa

Lekárne v blízkosti lekára MUDr. Marta Špániková

MUDr. Marta Špániková na mape

Štatistika návštevnosti profilu lekára MUDr. Marta Špániková :
[2021-10 : 86x]
[2021-09 : 114x]

3 kroky k riešeniu krvácania ďasien

Problém, ktorý sužuje až 80% ľudí. Pasta po vypľutí do umývadla má ružovú farbu, ďasná občas bolia a čistenie nie je vždy príjemné. Počiatočný stav zápalu ďasien odhalíte ľahko. Dá sa tento problém riešiť a ako?