lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Primár interného oddelenia v Nemocnici Levice, s. r. o.AGEL SK , Levice

Primár interného oddelenia v Nemocnici Levice, s. r. o.

Primár interného oddelenia

Pozícia: Primár interného oddelenia
Miesto práce: Levice
Firma: AGEL SK

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

-    riadenie činnosti oddelenia v súlade s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo

-    zabezpečovanie zavádzania nových diagnostických a liečebných metód a postupov

-    starostlivosť o rozvoj základnej a špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, o zvyšovanie úrovne a kontroly poskytovaných zdravotníckych služieb

-    starostlivosť o rozvoj lekárov oddelenia a prístrojovú vybavenosť oddelenia

-    zodpovednosť za kvalitu a komplexnosť liečby a starostlivosti o pacientov,

-    zodpovednosť za chod oddelenia a účelnú farmakoterapiu

-    zodpovednosť za hospodárnosť oddelenia a efektívnosť využívania lôžkového fondu oddelenia

Zamestnanecké výhody a benefity:

-    možnosť osobného rozvoja a odborného rastu

-    práca v stabilnej spoločnosti

Požadované vzdelanie:

-    VŠ v odbore všeobecné lekárstvo

-    špecializácia v špecializačnom odbore pediatria

-    špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva vítaná

Požadovaná prax:

15 rokov praxe v prípade, ak nie je získaná odborná spôsobilosť určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva.

Požadované jazykové znalosti:

-   AJ – pokročilý 

Požadované ostatné znalosti:

-    registrácia v Slovenskej lekárskej komore

-    znalosť zdravotníckej legislatívy

-    MS Offcie na úrovni užívateľ

-    Projekt so zameraním na hospodárenie a zefektívnenie chodu interného oddelenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku v rozsahu max. 5 strán formátu A4 

Osobnostné predpoklady:

-   organizačné a riadiace schopnosti

-   občianska a morálna bezúhonnosť

-   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-   serióznosť

-   komunikatívnosť

-   flexibilita

-   tímový duch

Termín nástupu do práce:

dohodou

Druh pracovno-právneho vzťahu:

pracovný pomer

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis a PROJEKT v zmysle vyššie uvedeného zadania spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

 

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený. 

Informácie spoločnosti:

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Informácie:
AGEL SK
Palisády 56, Bratislava
IČO: 50977130
DIČ / IČ DPH: 2120554480
Tel.: +421 908 034 393
Web: www.agelsk.sk
E-mail: lucia.mizerakova@agelsk.sk