lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE – Masarykův onkologický ústav (Brno)Masarykův onkologický ústav , Brno

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE – Masarykův onkologický ústav (Brno)

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE – Masarykův onkologický ústav (Brno)

Pozícia: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE – Masarykův onkologický ústav (Brno)
Miesto práce: Brno
Firma: Masarykův onkologický ústav

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

Odborné požadavky:

 

·         VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,

·         specializovaná způsobilost v oboru PATOLOGIE dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,

·         zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

·         minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru,

·         platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,

·         znalost anglického jazyka výhodou,

·         řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.

 

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

návrh koncepce ŘÍZENÍ oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 

1.      zajištění provozu (včetně organizace práce bioptické a molekulární části provozu a jejich provázanosti, organizace specializačního vzdělávání a implementace "digitální patologie"),

2.      zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrh indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců)

3.      indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,

4.      plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce.

 

 

Dále požadujeme:

·         životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),

·         kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,

·         výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),

·         čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

 

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

 

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, e-mail: kiss@mou.cz.

 

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.   Nástup na pozici je plánován nejpozději od února/března 2024.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 31.12. 2023 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče, který naleznete na www.mou.cz/kariera. V případě zaslání písemné přihlášky ji adresujte na: 

 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení onkologické patologie".


Informácie:
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, Brno 656 53
IČO: 00209805
DIČ / IČ DPH: CZ00209805
Tel.: +420543134208
Web: www.mou.cz
E-mail: opem@mou.cz

Odborný web www.ZdravotnaTechnika.sk

Firma KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. prevádzkuje odborný web ZdravotnaTechnika.sk, ktorý sa špecializuje na zdravotnícke prístroje, rehabilitačné prístroje a kozmetické prístroje. Naša spoločnosť dodáva lekárske prístroje na Slovensko aj do Českej Republiky.