Lekari.sk je portál venovaný lekárom, medikom, zdravotníckym pracovníkom .. a pacientom.
Úvod Nastaviť stránku Lekari.sk Pár slov Videá Lekari.sk Kariéra Registrácia Cenník Kontakt

On-line lekársky slovník

Vyberte si začiatočné písmeno lekárskeho výrazu, ktoré hľadáte. Slová zo slovníka lekárskej terminológie sa Vám autmaticky rozbalí. Veríme že ho v našom zozname nájdete ...
(on-line slovník je pripravovaný v spolupráci s portálom: www.babyonline.cz)

Vyberám slová v slovníku so začiatočným písmenom "p"

pacemaker
prístroj na stimuláciu srdečnej činnosti elektrickými impulzmi
pachydermia
zhutnenie a zatvrdnutie kože zmnožením väzivového tkaniva
palpácia
pohmat, vyšetrenie pacienta pohmatom
palpitácia
búšenie srdca
panaritium
hnisavý zápal prsta
pandémia
rozšírenie nákazlivej choroby na veľkom území
pankreas
slinivka brušná
pankreatitída/pankreatitis
zápal slinivky brušnej
papila
hrbolček na sliznici alebo na koži, bradavka, vyvýšenina
papilárne
p. čiary = kožné čiary špecifické pre každého človeka
papilom
nezhubný epitelový nádor s laločnatým povrchom
papilomatóza
nakopenie veľkého počtu papilomov, môžu vytvárať až útvary karfiolového tvaru
papula
pupeň, pupienok
paradentóza
zápalové ochorenie tkaniva spojujúce zub s čeľustnou kosťou
paramedik
záchranár
paranoik
človek zaťažený paranojou
paranoja
chronická psychická porucha vyznačujúca sa velikášstvom, žiarlivosťou, bludmi
paraplegia
obojstranné ochrnutie končatín
paraplegik
osoba postihnutá paraplegiou
parasympatikus
časť autonómneho nervstva s opačným účinkom než sympatikus
paratýfus
črevné infekčné ochorenie podobné týfusu
parazit
cudzopasník
parenchým
vlastné funkčné tkanivo špecifické pro daný orgán
parenterálny
vpravovaný do tela inou cestou než tráviacim traktom
parestézia
pocit iné než očakávanej kvality
paréza
neúplná obrna
parkinsonizmus
porucha pohyblivosti na nervovom podklade
parotitída/parotitis
zápal príušnej slinnej žľazy, ľud. Mumps
paroxyzmus
záchvat
pasta
liečivý prípravok určený k vonkajšej aplikácií
pasterizácia
konzervácia živných roztokov krátkodobým povarením za účelom zničenia väčšiny mikroorganizmov
pastózny
odutosť, nezdravý, cestovité napuchnutie
patela
jabĺčko na kolene, časť kolenného kĺbu
patelárny
vzťahujúci sa k jabĺčku na kolene
paternita
otcovstvo
pato-
značiaci vzťah k chorobe
patogén
choroboplodný zárodok
patogenita
schopnosť parazitov a choroboplodných zárodkov vyvolať chorobu
patogénny
choroboplodný
patológ
lekár zaoberajúci sa náukou o chorobách (o chorobných pochodoch a zmenách v ľudskom tele), skúma tvarové prejavy choroby na ľudskom tele ako celku i na jednotlivých orgánoch, a to na úrovni makroskopickej (napr. pitva) i mikroskopickej (odber vzorkou tkaniva - biopsia a jej skúmanie)
patológia
náuka o chorobách
patologický
chorobný, nezdravý
paušál
pevne stanovená peňažná čiastka k úhrade výloh
pavor nocturnus
nočný des
pediater
detský lekár, venuje sa starostlivosti o dieťa a to od jeho narodenia až po dosiahnutie dospelosti, lekárska starostlivosť o deti zahrňuje prevenciu, diagnostiku i liečbu ich ochorení
pediatria
lekársky odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o dieťa od jeho narodenia až po jeho dosiahnutie dospelosti
pedikúra
odborné ošetrovanie nôh
pedofília
sexuálna náklonnosť k deťom
pektorálny
hrudný, prsný
pelvimeter
nástroj na meranie vonkajších rozmerov pánvy
penetrácia
prenikavosť
penicilín
prvé antibiotikum objavené A. Flemingom roku 1929
penis
mužský pohlavný úd
peptický vred
vred vzniknutý účinkom tráviacej šťavy (v oblasti žalúdka alebo dvanástorníka)
peptid
látka zložená z amonikyselín
per os
ústami, napr. v inštrukciami pre užívanie lieku
per rectum
konečníkom, užíva sa v spojení: vyšetrení per rectum
percepcia
vnem, vnímanie
perforácia
prederavenie (orgánu)
peri-
okolo
periféria
okraj, okolie
periférne
okrajový, obvodový, vzdialený od stredu
perikard
osrdečník
perimeter
prístroj k stanovení rozsahu nepriameho videnia
periost
okostica
peristaltika
pohyby tráviaceho traktu posúvajúce a premiešajúce potravu
peritonitída/peritonitis
zápal pobrušnice
perkusia
poklep
perkutánny
prenikajúci kožou, vstrebávajúci sa kožou
permeabilita
priepustnosť
perorálný
ústami, napr. v inštrukcií pre užívanie lieku
perspirácia
kožné dýchanie
pertusia
čierny kašeľ
perzistencia
trvanie, pretrvávanie
petéchia
bodkovité krvné výrony
petit mal
malý epileptický záchvat
pigment
farbivo živočíšneho tela
pigmentový
sfarbený pigmentom
pilulka
liek v podobe guličky
pinzeta
jemné klieštičky s pružnými ramienkami k uchopení predmetov
placebo
zdanlivý liek obsahujúci farmakologicky nepôsobivé látky, užíva sa napr. ako zrovnávacie liečivo v štúdiu skúmajúcu účinnosť lieku
placenta
plodové lôžko
plastický chirurg
chirurg zaoberajúci sa chirurgickou nápravou vrodených či získaných tvarových, veľkostných a funkčných odchyliek jednotlivých častí ľudského tela od normálu
plastika
slangovo plastická operácia (idem na plastiku), príp. miesto, kde prebiehajú plastické operácie
plazma
tekutá zložka krvi
pletysmografia
metóda merania zmien objemu rôznych častí tela, slúži k meraniu zmien periférnej cirkulácie krvi
pleura
pohrudnica
pleuritída/pleuritis
zápal pohrudnice
plomba
umelá výplň dutiny zuba
pneumochirurg
chirurg zaoberajúci sa operačnou liečbou chorôb dýchacích orgánov, predovšetkým pľúc
pneumoencefalografia
röntgenová vyšetrovacia metóda komôr a priestor medzi mozgovými blanami pomocou náplne vzduchom
pneumológ
lekár, ktorý sa zaoberá výskumom, diagnózou a liečbou pľúcnych ochorení vrátane tuberkulózy
pneumónia
zápal pľúc
pneumotorax
prítomnosť vzduchu v pohrudnej dutine
poliklinika
zdravotné zariadenie k poskytovaniu ambulantnej starostlivosti, má niekoľko odborných oddelení
poliomyelitída/poliomyelitis
detská obrna
poly-
mnohý, hojný
polyartritída/polyartritis
zápal niekoľkých kĺbov súčastne
polygamia
pohlavné súžitie jedinca s viacej jedincami opačného pohlavia
polyglobulia
zvýšené množstvo červených krviniek
polyp
stopkatý útvar na sliznici, nádorovej alebo nenádorovej povahy
polyuria
chorobné nadmerné vylučovanie moču
populácia
súhrn osôb žijúcich v určitej dobe na určitom území
porta
brána, priechod, porta hepatis = miesto vstupu ciev do pečene a výstupu žlčovodu
portálny
týkajúci sa brány, vrátnica, p. žila = vrátnicova žila
postgraduálny
nasledujúci po absolvovaní vysokej školy k dosiahnutiu vyššej kvalifikácie
postnatálny
nasledujúci po narodení
posudkový lekár
lekár zaoberajúci sa kontrolou posudzovaní dočasnej pracovne neschopnosti pre účely nemocenského poistenia, posudzovaním vo veciach dôchodkového poistenia, bezmocnosti, sociálnej starostlivosti a štátnej sociálnej podpory
potencia
schopnosť, moc, sila, napr. schopnosť muža k pohlavnému styku a oplodnení
pracovný lekár
študuje vplyv práce a pracovného prostredia na zdravie pracovníkov, zaoberá sa tiež prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení spôsobených vplyvom práce a pracovného prostredia, dohliada nad dodržovaním pracovných podmienok
praktický lekár
lekár so všeobecnou praxou (na rozdiel od odborného, špecializovaného), ktorý zaisťuje primárnu liečebnú a preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu, môže zaisťovať i starostlivosť o deti a dorast
prax
skúsenosť, vykonávanie zamestnania
preddispozície
sklon, náchylnosť (k ochoreniam)
premedikácia
príprava pacienta k anestézií podaním medikamentov
premortálny
objavujúci sa pred smrťou
prenatálny
pred narodením dieťaťa
preparát
prípravok, alebo liek
presbyopia
znižovanie schopnosti akomodácie šošovky
preskripcia
predpis, preskripcia lieku = predpisovanie lieku
prevalencia
p. choroby = počet prípadov v danej populácií na 1000 osôb
prevencia
ochrana, predchádzanie
preventívny
slúžiaci prevencií
primár
prednosta odborného oddelenia zdravotníckeho zariadenia
primipara
prvorodička
privátny
súkromný (neštátny), napr. privátna lekárska prax
probatorný
skušobný
procedúra
postup pri konaní, liečebná p. = liečebný úkon
profesionálny
vzniknutý z výkonu profesie, p. dermatóza = kožná choroba z povolania
profúzny
silný, mohutný
profylaxia
prevencia
prognóza
predpoveď vývoja choroby a výsledkov liečby
progresia
postup, šírenie, zväčšenie, rast, napr. progresia ochorenia = zhoršenie ochorenia
projekcia bolesti
zobrazovanie, premietnutie bolesti, tj. kadiaľ sa šíri, kde končí
prolaktín
hormón, ktorý vyvoláva tvorbu materského mlieka
prolaps
prepadnutie časti vnútorného orgánu, napr. maternice
proliferacia
bujnenie
promócia
slávnostné udeľovanie akademickej či vedeckej hodnosti ( titulu )
promptný
okamžitý, rázny
propagácia
šírenie
propedeutika
úvod do štúdia lekárstva, lekárska p. = základ lekárskeho vyšetrovania
propulzia
bezúčelový pohyb dopredu pri niektorých nervových chorobách
prosektúra
pitevné oddelenie nemocnice
prostata
žľaza predstojná
prostatektómia
chirurgické odstránenie prostaty
prostatik
pacient trpiaci ochorením prostaty
proteín
bielkovina
proteinúria
vylučovanie bielkovín močom
protetika
náuka o technike protéz
protéza
umelá náhrada
protilátka
bielkovina tvorená imunitným systémom a zameraná špecificky proti určitému antigénu / cudzorodej látke
protrombin
krvná bielkovina uplatňujúca pri zrážaní krvi
protruzia
vystúpenie, vytlačenie dopredu
proximálny
najbližší, uložený blízko trupu
pseudo-
nepravý, klamlivý
psitakóza
papagájčia choroba
psoriáza
lupienka
psychiater
lekár, ktorý sa zaoberá štúdiom, diagnózou, prevenciou a liečbou duševných porúch, ako sú neurózy, psychózy, psychopatia (poruchy osobnosti), alkoholizmus a toxikománia a pod.
psychiatria
náuka o duševných chorobách a ich liečbe
psychický
duševný
psychika
duševno
psycho-
súvisiaci s dušou, duševný
psychoanalýza
diagnostická a terapeutická metóda, spôsob liečenia duševných chorôb, zvl. neuróz, rozborom psychického diania (propagovaná S. Freudom)
psychofarmakum
liek ovplyvňujúci duševnú činnosť človeka
psychogénny
psychicky podmienený, vyvolaný
psychológ
vysokoškolsky vzdelaný odborník, absolvent oboru psychológia na filozofickej fakulte, skúma zákonitosti, vývoj a prejavy duševnej činnosti človeka
psychológia
náuka o duševnej činnosti človeka
psychopat
trpiaci psychopatiou
psychopatia
vrodená duševná chyba, nenormálnosť, nevyrovnanosť osobnosti
psychosomatika
náuka o významu duševných pochodov na vznik a priebeh telesných ochorení
psychoterapia
liečba pôsobením na psychiku človeka
psychotik
pacient trpiaci psychózou
psychotropný
ovplyvňujúci duševnú činnosť
psychóza
duševná porucha prejavujúca sa ťažkými poruchami vnímania, emócií, myslenia i jednania s následným rozpadom osobnosti
ptóza
pokles
puberta
pohlavné dospievanie
pubescent
jedinec v puberte
puerpera
žena v šestonedelí
pulmonálny
pľúcny
pulpa
dreň zuba alebo sleziny
pulpitída/pulpitis
zápal zubnej drene
pulzácia
tepanie, šírenie tepovej vlny
punkcia
nabodnutie dutiny za účelom liečebným alebo diagnostickým, tj. odstránenie tekutiny, aplikácia lieku, odber tekutiny za účelom jeho vyšetrenia
punktovať
previesť punkciu
pupila
zornica
pupilárny
zornicový
purpura
mnohopočetné bodkovité krvácanie
purulentný
hnisavý
pustula
útvar v koži s hnisom
pyelitída/pyelitis
hnisavý zápal obličkovej panvičky
pyelocystitída/peylocystitis
hnisavý zápal obličkovej panvičky a močového mechúra
pyelonefritída/pyelonefritis
hnisavý zápal obličkovej panvičky a obličiek
pyemia
prítomnosť baktérií v krvi
pyknik
typ človeka so zavalitou postavou so sklonmi k priberaniu
pylorus
vrátnik, koncová časť žalúdka
pyodermia
hnisavý kožný zápal
pyogénny
vzniknutý hnisaním
pyopneumotorax
prítomnosť vzduchu a hnisu v pohrudničnej dutine
pyrománia
chorobná túžba zakladať požiare
Newsletter ikona Chcem dostávať novinky z portálu www.Lekari.sk

Prihlásenie
» Chcem sa zaregistrovať
» Zabudol som heslo

Ostatné

Linky (Slovensko) Linky (Česko) Linky (English) Partneri

www.Lekarne.sk

Reklama

Reklama
Portál Lekari.sk prevádzkuje spoločnosť:
EURONET SK s.r.o. | Právne vyhlásenie | Obchodné podmienky

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.