Lekari.sk je portál venovaný lekárom, medikom, zdravotníckym pracovníkom .. a pacientom.
Úvod Nastaviť stránku Lekari.sk Pár slov Videá Lekari.sk Kariéra Registrácia Cenník Kontakt

On-line lekársky slovník

Vyberte si začiatočné písmeno lekárskeho výrazu, ktoré hľadáte. Slová zo slovníka lekárskej terminológie sa Vám autmaticky rozbalí. Veríme že ho v našom zozname nájdete ...
(on-line slovník je pripravovaný v spolupráci s portálom: www.babyonline.cz)

Vyberám slová v slovníku so začiatočným písmenom "h"

habituálne
opakujúce sa, napr. habituálne potraty = opakujúce sa potraty
hallux
palec na nohe
halucinácia
prelud
halucinogén
látka dočasne pozmeňujúca vnímanie a vedomie človeka
haptén
jednoduchá malá molekula, súčasť antigénu
helmintóza
parazitálne ochorenie vyvolané červami
hem
súčasť krvného farbiva hemoglobínu
hemaglutinácia
zhlukovanie červených krviniek
hemalopia
krvácanie do oka
hemangioblast
spoločná kmeňová bunka krvných ciev a krvných buniek v embryogenezií
hemangioendoteliom
malígny nádor z endotelu krvných ciev
hemangiom
benígny nádor vzniknutý z krvných ciev
hemangiosarkom
malígny nádor z krvných ciev
hemateméza
zvracanie krvi alebo zvracanie s prímesou krvi
hemato-
krvné
hematofág
cudzopasník sajúci krv iných organizmov
hematogénny
nachádzajúci sa v krvi alebo vytvorený krvnou cestou (napr. hematogénne metastázy = druhotné ložiska nádoru, ktoré vznikli zanesením buniek pôvodného nádoru krvnou cestou)
hematokrit
pomer plazmy a bunkových elementov
hematológ
lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou krvných ochorení ako sú poruchy krvotvorby, poruchy krvnej zrážanlivosti, leukémie . . .
hematológia
náuka o krvi
hematóm
krvná podliatina alebo krvní výron
hematomyelia
krvní výron v mieche
hematopoéza
krvotvorba
hematúria
vylučovanie krvi močom
hemeralopia
šerosleposť
hemianestézia
strata citlivosti jednej polovičky tela
hemianopsia
obojstranný výpadok polovice zorného poľa spôsobený poruchou zrakovej dráhy
hemiatrofia
atrofia polovice určitej oblasti
hemikrania
1. záchvatovitá bolesť polovice hlavy, jeden z klasických príznakov migrény, 2. vrodené nedokonalé vytvorenie lebkovej kosti
hemin
zložka krvného farbiva
hemiparéza
čiastočné ochrnutie pravej alebo ľavej polovice tela
hemiplégia
ochrnutie polovice tela
hemisféra
pologuľa, časť mozgu
hemo-
súvisiace s krvou, krvné
hemoblastom/hemoblastóza
zhubné ochorenie krvi a krvotvorného tkaniva
hemocefalus
výron krvi v mozgových komorách
hemochromatóza
dedičná choroba spôsobená nadmerným vstrebávaním železa v čreve a jeho následným hromadením v rôznych orgánoch
hemodialýza
prečisťovanie krvi od splodín metabolizmu
hemofil
mikroob potrebujúci bezpodmienečne k rastu hematín alebo pridané látky z krvi
hemofília
dedičná krvácnosť mužov, prenášaná v rodokmeni len ženami
hemoftalmus
krvní výron v oku
hemoglobín
červené krvné farbivo
hemoglobinopatia
nemoc spôsobená tvorbou vadného krvného farbiva ako následok dedičnej poruchy
hemoglobinúria
prítomnosť hemoglobínu v moči
hemogram
výsledok vyšetrenia krvného obrazu
hemokoagulácia
krvné zrážanie
hemolytický
pôsobiaci hemolýzu
hemolýza
rozklad červených krviniek za súčasného uvoľňovania krvného farbiva
hemoperfúzia
metóda mimotelného očisťovania krvi
hemoperitoneum
krvácanie do brušnej dutiny
hemoptoe
chŕlenie krvi
hemoptýza
vykašliavanie krvi z dýchacích ciest v malom množstve
hemoragia
výron krvi
hemoragický
krvácavý
hemoroidy
chorobné rozšírenie žíl v ritnom ( análnom ) otvore alebo v konečníku
hemoroidy
chorobné rozšírenie žíl v ritnom ( análnom ) otvore alebo v konečníku
hemostatický
zastavujúci krvácanie
hemostatikum
liek zastavujúci krvácanie
hemostáza
zastáva krvácanie
hemostyptikum
hemostatikum
hemotoxín
krvní jed spôsobujúci hemolýzu
heparín
prirodzený polysacharid brániaci zrážaniu krvi
hepatický
pečeňový
hepatikum
liek užívaný k liečbe pečene
hepatitída/hepatitis
zápal pečene
hepato-
prvá časť slova naznačujúca súvislosť s pečeňou
hepatodystrofia
pečeňová dystrofia
hepatológ
lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou pečeňových ochorení
hepatológia
náuka o pečeňových chorobách
hepatomegália
zväčšenie pečene
herba
bylina, rastlina
herbár
súpis rastlín popísaných z hľadiska ich liečivosti
heredita
dedičnosť
hereditárny
dedičný
hermafrodit
tvor obojpohlavný
hermafroditický
obojpohlavný
hermafroditizmus
stav, keď jedinec má znaky obidvoch pohlaví
hernia
prietrž, výduť dutiny
herniálny
prietrž, ľud. pruh
herniotómia
operácia hernie, chirurgický uzáver prietrže
heroín
biela omamná látka odvodená od morfínu
herpes
infekčné ochorenie spôsobené herpesvírusmi, prejavuje sa tvorbou bolestivých puchierikov na koži a slizniciach, opar
heteroplastika
prenesenie tkaniva na jedinca iného živočíšneho druhu
heterosexualita
pohlavná náchylnosť k druhému pohlaviu
heterosexuálny
pohlavne náchylný k druhému pohlaviu
heterozygot
organizmus vzniknutý po splynutí dvoch pohlavných buniek (tzv. gamet) s nerovnakými genetickými základmi
heterozygotný
h. dvojičky = vzniknuté oplodnením dvoch vajíčok
hexadaktylia
vrodená anomália, keď jedinec má šesť prstov
hibernácia
h. umelá = uvedenie organizmu do stavu podobnému zimnému spánku
hidradenóm
nádor vychádzajúci z potných žliaz
hidro-
pot, potný
hidrocystom
rozšírenie vývodu potných žliaz
hidrodermia
nadmerné potenie
hidrosadenitída/hidrosadenitis
hnisavý zápal pachových potných žliaz
hidróza
potenie
hilový
príd. meno k hilus
hilus
miesto vstupu/výstupu ciev do orgánu
histamín
produkt vzniknutý z aminokyseliny (histidínu), v organizme sa uvoľňuje pri alergickej reakcii
histiocyt
makrofág, tkanivová bunka so schopnosťou pohlcovať zlomky odumretých buniek
histiocytárne
príd. meno k histiocyt
histiocytóm
nezhubný kožný nádor z väziva a histiocytov
histo-
tkanivový
histológ
odborník v histológií, ktorý sa zaoberá skúmaním tkaniva
histológia
náuka o tkanivách
histolýza
rozklad tkaniva
holokrinná
h. sekrécia = sekrécia za súčasného rozpadu celej bunky, jej obsah sa uvoľňuje
homeoblastický
charakterizovaný rovnakou veľkosťou všetkých častí
homeopat
stúpenec homeopatie
homeopatia
liečba nepatrnými dávkami lieku, ktorý vo väčšej dávke vyvoláva rovnaké príznaky ako liečená choroba
homeopatický
príd. meno od homeopatie
homicidálny
vražedný
homicídium
vražda
homo
rovnaký, rovný
homogamia
jav pri pohlavnom rozmnožovaní, kedy sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodným genotypom
homosexuál
jedinec ( muž ) s náklonnosťou k osobám rovnakého pohlavia
homosexualita
sexuálna náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia
homosexuálny
príd. meno od homosexuality
homozygot
organizmus vzniknutý po splynutí dvoch pohlavných buniek (tzv. gamet) s rovnakými genetickými základmi
hormón
látka vylučovaná žľazami s vnútornou sekréciou ovplyvňujúca dôležité pochody v organizme
hormonálny
príd. meno od hormónu
hospitalizácia
umiestnenie a pobyt chorého v nemocnici
hospitalizmus
duševné príznaky objavujúce sa ako následok dlhodobého pobytu v nemocnici
hospitalizovaný
umiestnený v nemocnici
hospitalizovať
vykonať hospitalizáciu
hostilita
nepriateľstvo
hostilný
nepriateľský, agresívny
humánny
vzťahujúci sa k človeku
humerus
pažná kosť
hydrocefalus
zvätčenie objemu tekutiny v mozgových komorách za súčasného útlaku mozgového tkaniva
hydrofilný
vodu priťahujúci
hydrofóbny
vodu odpudzujúci
hydrokela
nahromadenie tekutiny zápalového pôvodu medzi obalmi varlata
hydronefróza
rozšírenie obličkovej panvičky zadržaným močom pri uzávere močových ciest
hydrops
vodnateľnosť, nadmerné hromadenie tkanivového moku v tkanivách a telesných dutinách
hydroureter
chorobné nahromadenie moču v močovode ako následok ztiaženého odtoku
hygienik
lekár zaoberajúci sa náukou o zdravom spôsobe života jedinca i spoločnosti, opatreniami, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia, ďalej dodržovaním hygienických zásad, noriem a predpisov
hygrom
cystické zdurenie obsahujúcu tekutinu
hymen
panenská blana
hypacidíta
znížená kyslosť
hypakuzia
nedoslýchavosť
hypalgezia
znížené vnímanie bolesti
hyper-
používame, keď je niečoho nadmieru
hyperacidíta
zvýšená kyslosť
hyperaktivita
zvýšená aktivita
hyperakuzia
nadmerné vnímanie zvuku
hyperaldosteronizmus
zvýšená produkcia aldosterónu
hyperalgézia
zvýšená citlivosť na bolesť
hyperbarický
vysokotlaký
hyperdaktýlia
vrodená vada končatín charakteristická vyšším počtom prstov
hyperdenticia
vyvinutie nadmerného počtu zubov
hyperemézia
nadmerné zvracanie
hyperemia
prekrvenie
hyperergia
nadmerná reaktivita, precitlivenosť
hyperestézia
zvýšená citlivosť na vnútorné zmyslové podnety
hyperexcitabilita
nadmerná vzrušivosť
hyperflexibilita
zvýšená ohybnosť
hyperfunkcia
nadmerná funkcia
hypergalakcia
nadmerná tvorba mlieka u dojčiacej ženy
hypergenitalizmus
nadmerná činnosť / nadmerné vyvinutie pohlavných orgánov
hyperglobulia
zvýšený počet červených krviniek
hyperglykémia
zvýšená hladina glukózy v krvi
hyperhidróza
nadmerné potenie
hyperinzulinizmus
zvýšená koncentrácia inzulínu v krvi
hyperkeratóza
nadmerné rohovatenie kože
hyperkinéza
nadmerný a mimovoľný pohyb
hyperkortizolizmus
zvýšená koncentrácia kortizolu v krvi
hyperkyfóza
nadmerné vyhnutie chrbta smerom dozadu
hyperlipidémia
zvýšené množstvo tukov v krvi
hypermangán
manganistan draselný, dezinfekční prostriedok
hypermenorea
silné menštruačné krvácanie
hypermetropia
ďalekozrakosť
hypermnezia
vynikajúci, mimoriadna schopnosť pamäti
hypermobilita
nadmerná pohyblivosť
hyperodoncia
nadmerný počet zubov
hyperosmia
zvýšené vnímanie čuchových podnetov
hyperparatyreóza
choroba v dôsledku vysokej hladiny parathormónu v krvi
hyperpigmentácia
zvýšená pigmentácia kože
hyperplazia
zvätčenie orgánu alebo jeho častí ako následok zvýšeného počtu jeho buniek
hyperploidia
abnormálne vysoký počet chromozómov v bunke
hyperpnoa
prehĺbené dýchanie
hyperprodukcia
nadmerná produkcia
hyperpyrexia
vysoká horúčka s teplotami nad 40°C
hyperreaktivita
nadmerná reaktivita, precitlivenosť
hyperreflexia
zvýšené reflexy pri výpadku ich prirodzeného tlmenia
hypersalivace
zvýšené slinenie
hypersekrécia
nadmerná sekrécia
hypersenzitívny
nadmerne citlivý
hypersexualita
zvýšená sexuálna aktivita na základe zvýšeného sexuálneho pudu
hypersomnia
nadmerná spavosť
hypertenzia
vysoký krvný tlak
hypertenzný
príd. meno k hypertenzií
hypertermia
zvýšenie telesnej teploty nad normálnu úroveň
hypertermický
charakterizovaný zvýšenou teplotou
hypertónia
zvýšenie tlaku
hypertonik
človek trpiaci vysokým krvným tlakom
hypertrichóza
nadmerné ochlpenie
hypertrofia
zvätčenie orgánu v dôsledku zväčšenia jeho buniek
hypertrofovať
nadmerne rásť
hypertyreóza
choroba v dôsledku nadmernej hladiny hormónov štítnej žľazy
hyperventilácia
zrýchlené a prehĺbené dýchanie
hypervitaminóza
nadmerný prívod vitamínov
hypestézia
znížená citlivosť na vnútorné zmyslové podnety
hypnolepsia
chorobná ospalosť
hypnopatológia
náuka o poruchách spánku
hypnoterapia
terapia pomocou hypnózy
hypnotický
príd. meno od hypnózy
hypnotikum
liek vyvolávajúci stav podobný spánku
hypnóza
stav podobný spánku umelo vytvorený druhou osobou
hypo-
používame, keď je niečoho menej než je obvyklé
hypobulia
nedostatok pevnej vôle
hypochonder
človek so sklonmi zveličovať alebo vsugerovať si chorobu
hypochondria
sklon k zveličovaní alebo vsugerovaní si choroby
hypodenticia
nižší počet zubov než je normálny stav
hypofunkcia
znížená funkcia
hypofýza
časť mozgu - žľaza s vnútornou sekréciou ovplyvňujúci svojimi hormónmi iné žľazy s vnútornou sekréciou
hypofyzárny
príd. meno od hypofýzy
hypogalácia
nedostatočná tvorba mlieka po pôrode
hypogastrium
časť brucha pod pupkom
hypogenitalizmus
neúplné vyvinutie pohlavných orgánov a ich znížená činnosť
hypoglykémia
nízka hladina glukózy v krvi
hypoglykemický
príd. meno od hypoglykémie
hypogonadizmus
znížená činnosť pohlavných žliaz
hypohidróza
znížené potenie
hypokinéza
znížená hybnosť
hypolipidémia
zníženie množstva tukov v krvi
hypomenorea
znížená intenzita menštruačného krvácania
hypometropia
krátkozrakosť
hypomimia
znížená mimika
hypomnézia
oslabenie pamäti
hypomobilita
znížená pohyblivosť
hypoparatyreóza
choroba spôsobená nedostatkom parathormónu v krvi
hypopigmentácia
znížená pigmentácia
hypoplazia
nedostatočný vývin tkaniva alebo orgánu
hyposekrécia
znížená sekrécia
hyposmia
zníženie čuchového vnemu
hyposomnia
nespavosť
hypospadia
vrodený rozštep močovej trubice
hypostáza
pasívne prekrvenie nižšie položených tkanív alebo častí orgánov
hypotalamus
časť mozgu riadiaca radu hormonálnych a vnútorných funkcií organizmu
hypotenzia
znížený krvní tlak
hypotenzivum
liek znižujúci krvný tlak
hypotermia
pokles telesnej teploty
hypotónia
zníženie svalového napätia
hypotonikum
liek na zníženie svalového napätia
hypotrofia
obmedzený rastu orgánov alebo tkaniva
hypotyreóza
ochorenie ako následok zníženej funkcie štítne žľazy, nedostatočnou tvorbou či účinkom ich hormónov
hypoventilácia
zníženie ventilácie
hypovitaminóza
znížené množstvo niektorých vitamínov v tele
hypoxia
nedostatočné množstvo kyslíku v tkanivách
hysterektómia
chirurgické odstránenie maternice
hystéria
neuróza z kolísavosti nálad, so sklonom k dramatizácií, preháňanie
hysterický
predráždený, popudlivý, nepríčetný
hysterosalpingografia
röntgenové kontrastné vyšetrenie maternice a vajíčkovodov
hysteroskop
endoskop so špeciálnou optikou na vyšetrenie maternice pri jej naplnení oxidom uhličitým
hysteroskopia
endoskopické vyšetrenie maternice hysteroskopom
hysterostomia
chirurgické otvorenie maternice
Newsletter ikona Chcem dostávať novinky z portálu www.Lekari.sk

Prihlásenie
» Chcem sa zaregistrovať
» Zabudol som heslo

Ostatné

Linky (Slovensko) Linky (Česko) Linky (English) Partneri

www.Lekarne.sk

Reklama

Reklama
Portál Lekari.sk prevádzkuje spoločnosť:
EURONET SK s.r.o. | Právne vyhlásenie | Obchodné podmienky

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.